Wat we doen

De Sallandse Dialoog brengt gemeenten, schuldhulpverlening, maatschappelijke organisaties en betrokken partijen samen waarmee we de spiraal van de groeiende problematiek willen doorbreken. Dat doen we door:

  • Persoonlijk contact en snelle afstemming in onder andere de Dialoogsessies
  • Via werkgroepen en coöperatiecases investeren in nieuwe aanpak en instrumenten
  • Inzet van extra menskracht en middelen door de partners.

In het Ambitie & Actieplan 2017 – 2020 staat beschreven wat wij willen en hoe we dat bereiken.

Speerpunten:

  • Bedrijvendesk
  • Financiële educatie jongeren
  • Huishoudens Geldfit
  • Vrijwilligers
  • Coöperatiecases: korte innovatietrajecten gericht op het werk van een of meer partners. Een voorbeeld zijn woningcorporaties die het aantal huisuitzettingen willen verminderen.
  • DialoogNet: via deze digitale ontmoetingsplek voor financiële redzaamheid communiceren de partners en werken zij samen. Op het platform staan materialen en producten die door landelijke en lokale organisaties met succes worden gebruikt.
  • Magazine, in oktober 2018 is het digitale magazine van de Sallandse Dialoog ‘Voor elkaar’ gepubliceerd. Download het magazine hier.