Speerpunten

 • Preventie van schuldenproblematiek: in samenwerking met het onderwijs willen we de financiële bewustwording bij jongeren vergroten:
  • gastlessen in het MBO
  •  

   de ontwikkeling van een app

  • team van ‘vliegende’ vrijwilligers voor jongerenbegeleiders
 • Vroege signalering: helpt verergering te voorkomen van problemen die mensen  -al dan niet in combinatie met andere problemen- hebben. Dat doen we via:
  • Werkgeversdesk: om werkgevers en werknemers te bereiken
  • Geldfit Portal: om het brede publiek, met name huishoudens, te bereiken
 • Vrijwilligerswerk: met name door medewerkers vanuit (financiële) bedrijven te werven, te matchen met gewenste projecten en bij te dragen aan training en coördinatie
 • Coöperatiecases: korte innovatietrajecten gericht op het werk van een of meer partners, b.v.
  • Woningcorporatie: verminderen aantal huisuitzettingen
  • Jongerenwerk en jeugdzorg: jongeren sneller financieel stabiel krijgen
 • DialoogNet: de digitale ontmoetingsplek voor financiële redzaamheid is in ontwikkeling