Dialoogorganisatie

De Sallandse Dialoog is een coƶperatie van ruim dertig partners. Het is een open, energiek en dynamisch netwerk waarbij alle partners een bijdrage leveren. Zowel in menskracht, natura (kennis en middelen) als financieel (naar vermogen). De activiteiten worden in werkgroepen en kortdurende task forces ontwikkeld en uitgevoerd. Het bestuur bewaakt de randvoorwaarden, het projectbureau organiseert de dwarsverbanden en de Raad van Advies het lange termijnbeleid. Landelijk is de Sallandse Dialoog partner bij de ontwikkeling van Geldfit en Moedige Dialoog netwerken voor financiele redzaamheid.

Organogram Sallandse Dialoog

Organogram Sallandse Dialoog