4 februari 2020 - Algemeen

Dankjewel dat jullie allemaal zijn opgestaan om de regio met elkaar sterker te maken in de aanpak van Geldzorgen! Met deze woorden nam voorzitter en mede-grondlegger van de Sallandse Dialoog Paul Bakker afscheid als ons bestuurslid. Gelukkig blijft Paul zich inzetten om Nederland schuldzorgen vrij te maken, vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit Nederland. 

Paul bedankt!

 

 

Paul bedankt!
4 februari 2020 - Algemeen

Het bestuur van de Sallandse Dialoog is op optimale sterkte met onze nieuwe bestuursleden Marco Dirksen (Rabobank), Ed den Besten (MKB Deventer en Moedige Dialoog), Pascal Hulsegge (JPR Advocaten) en Luc Baltus (VDR Bouwgroep). Samen met Rens Jansen en Alfred Liefers vormen zij ons bestuur, met Madelon Vemeulen als adviseur. Marco heeft de rol van voorzitter overgenomen van Paul Bakker. Welkom allen!

 

Rens Jansen, Marco Dirksen, Alfred Liefers, Ed den Besten, Luc Baltus en Pascal Hulsegge

Sinds 28 november 2019 is Moedige Dialoog een stichting. We zijn op eigen benen gaan staan, want het is tijd om ons avontuur een aansprekend vervolg te geven. Wat blijft is in ieder geval de ambitie om een krachtig landelijk web van lokale netwerken neer te zetten; netwerken die impact hebben en perspectief bieden voor mensen met beginnende of ontwrichtende financiële zorgen. En het allerliefst willen we geldstress natuurlijk zo veel mogelijk voorkómen.

De dialoog is daarbij het aangewezen instrument. Schulden en armoede duurzaam aanpakken vraagt immers om begrip voor al die mensen die tegen wil en dank in financieel zwaar weer zijn geraakt. En begrip begint met de juiste vragen stellen en de antwoorden laten bezinken. Een open houding is een krachtig middel om lastige onderwerpen allereerst bespreekbaar te maken en vervolgens suggesties aan te dragen. Zo kun je mensen laten werken aan oplossingen die verder gaan dan de ergste financiële nood lenigen en hen uiteindelijk voldoende handvatten bieden om financieel gezond door het leven te gaan.

Er melden zich nog steeds nieuwe netwerken aan. Onze ambitie is om in 2020 op 70 netwerken te komen en in 2021 op 100. Daarmee hebben we een landelijke structuur die present kan staan voor wat er lokaal gebeurt.

Als kersverse stichting wil Moedige Dialoog in 2020 ook meer kleur gaan bekennen. We moeten opnieuw onze koers bepalen, ook omdat rond armoede- en schuldenbestrijding steeds meer afzonderlijke initiatieven ontstaan. Dat is op zich mooi, maar dreigt ook bij te dragen aan verdergaande versnippering. Moedige Dialoog mikt nog steeds op krachtenbundeling, landelijk en lokaal om te komen tot een landelijk verbonden netwerkstructuur van publiek-privaat en particulier (ervaringsdeskundige). Een structuur die landelijk impact heeft waardoor de lokale netwerken samen nog krachtiger kunnen staan. Hiermee dragen we bij aan grip op sociaal en financieel leven en een gezonde community.

Binnen Moedige Dialoog gaan we aan de slag via duidelijk gekozen rollen: het initiëren van het Dialoog en het faciliteren van een Platform waar kennis delen, ontmoeten, innoveren en creëren van gezamenlijke content centraal staat, het Moedige Dialoog Café en Marktplaats. Maart 2020 is de website van Moedige Dialoog aangepast voor deze Moedige Dialoog Café en Marktplaats. Door de continue, onderlinge verbondenheid en de toegang tot kennis en informatie en het samenbrengen van lokaal naar landelijk creëren we succes. Succes in het faciliteren van het juiste netwerk die allemaal in elkaar haken met andere netwerken en een eigen infrastructuur= verbonden samenleving. We blijven gaan voor de vraag hoe kunnen we samen content kunnen creëren en delen zodat we het niet overal opnieuw hoeven bedenken en uitvoeren.

Een mijlpaal voor Moedige Dialoog was o.a. eind 2019 toen we met zo’n 200 belangstellenden naar de Bossche Verkadefabriek kwamen, waar in aanwezigheid van koningin Máxima werd gesproken over de aanpak van schulden. De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. De Nederlandse Schuldhulproute wijst mensen-samen met partners als Geldfit, fiKks, Schuldenlab NL en Moedige Dialoog- met schulden of geldzorgen op hulp. Door dit zo snel mogelijk en eenduidige te doen, worden meer problemen voorkomen. Moedige Dialoog is partner van de Nederlandse Schuldhulproute.

 

3 januari 2019 - Algemeen

Laaggeletterd is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland zijn wel 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Het is een onderwerp waar men liever niet over praat, er rust een enorm taboe op. Laaggeletterdheid heeft een grote impact. Denk aan brieven die je ontvangt en niet begrijpt. Er wordt veel ambtelijke taal gebruikt. En mensen geven dan vaak op. Verschillende organisaties werken samen om laaggeletterden op te sporen en te helpen.  Het resultaat is te zien in de mini-documentaire. In 3 minuten wordt een treffend beeld van de impact van laaggeletterdheid gegeven.

19 oktober 2018 - Algemeen

Tweegesprek

Dat jij je het lot aantrekt van een ander
dat had ik nooit van jou verwacht
en jij je inzet dat lot ook te verzachten
dat had ik niet gedacht

is dat niet heftig of heel zwaar
is dat niet water dragen naar de zee
het meest komt toch door eigen schuld
onnodige risico’s genomen

ik moet er niet aan denken
alleen al die ellende
ik ben daar gek, mij niet gezien
’t zal míj niet overkomen

oh nee? vroeg ze glimlachend
haar hoofd een tikkie scheef
jij kent geen tegenslagen hè
geen ziekte en geen rouw

jouw leven loopt op rolletjes
geboren uit een goed geslacht
je hebt een lieve vrouw
jouw kinderen zijn gezond

jij kent geen vreselijk ongeluk
of geestelijk gewond
maar denk je nu eens even in
niet dat het hoeft, maar stel

vandaag of morgen gaat het mis
echt alles wat nu helder lijkt
is dan op slag verdwenen
heb jij dat dan ook zelf gewild

heb jij daarvoor gekozen
waar blijf je met je zekerheid
zeg mij dat nu eens even

ja, nee natuurlijk niet
zo heb ik nooit gekeken
zo heb ik nooit gedacht
maar stel dat het mij wel gebeurt

ben jij er dan?

 

Boudewijn 11.10.2018

 

Boudewijn Betzema is Troostdichter.
Tijdens het Inspiratiefestival Financiële redzaamheid droeg hij het gedicht ‘tweegesprek’ voor. Kijk voor meer informatie over de Troostdichter en zijn Troosthuisje op www.troosthuisje.nl

15 oktober 2018 - Algemeen

Het is bijna zover! Op dinsdag 16 oktober a.s. is het Inspiratiefestival financiële redzaamheid van de Sallandse Dialoog.

Alle inspiratie en resultaten die we na 3 jaar Sallandse Dialoog hebben opgedaan op het gebied van financiële redzaamheid en in de aanpak van schulden, delen we met jou in inspirerende voorbeelden en verhalen.

Het programma start vanaf 9.30 uur en duurt tot ongeveer half 16.30 uur.

Route en openbaar vervoer
De Gasfabriek is prima bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het adres is Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer. Als je met het openbaar vervoer gaat, kan je vanaf station Deventer bus 7, 56 of 81 nemen. Je kunt je reis plannen op 9292.

We zien je graag a.s. dinsdag!

Inspiratiefestival Financiële redzaamheid

Het taboe op het hebben van schulden is nog steeds een groot probleem. Dat zegt coöperatie Sallandse Dialoog. In Salland alleen al hebben 21.000 huishoudens kans op problematische schulden.

Vijfduizend mensen daarvan zijn niet in staat hun schulden binnen drie jaar af te lossen. En slechts de helft van deze groep krijgt hulp. Sallandse Dialoog in Deventer is een coöperatie die daar verandering in wil brengen. Volgens hen is het aantal mensen met schuldproblemen de laatste 10 jaar sterk gestegen.

Lees het hele artikel op de website van RTV Oost.

21.000 mensen in Salland hebben kans op financiële problemen
4 februari 2020 - Algemeen

Dankjewel dat jullie allemaal zijn opgestaan om de regio met elkaar sterker te maken in de aanpak van Geldzorgen! Met deze woorden nam voorzitter en mede-grondlegger van de Sallandse Dialoog Paul Bakker afscheid als ons bestuurslid. Gelukkig blijft Paul zich inzetten om Nederland schuldzorgen vrij te maken, vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en Geldfit Nederland. 

Paul bedankt!

 

 

Paul bedankt!
4 februari 2020 - Algemeen

Het bestuur van de Sallandse Dialoog is op optimale sterkte met onze nieuwe bestuursleden Marco Dirksen (Rabobank), Ed den Besten (MKB Deventer en Moedige Dialoog), Pascal Hulsegge (JPR Advocaten) en Luc Baltus (VDR Bouwgroep). Samen met Rens Jansen en Alfred Liefers vormen zij ons bestuur, met Madelon Vemeulen als adviseur. Marco heeft de rol van voorzitter overgenomen van Paul Bakker. Welkom allen!

 

Rens Jansen, Marco Dirksen, Alfred Liefers, Ed den Besten, Luc Baltus en Pascal Hulsegge

Sinds 28 november 2019 is Moedige Dialoog een stichting. We zijn op eigen benen gaan staan, want het is tijd om ons avontuur een aansprekend vervolg te geven. Wat blijft is in ieder geval de ambitie om een krachtig landelijk web van lokale netwerken neer te zetten; netwerken die impact hebben en perspectief bieden voor mensen met beginnende of ontwrichtende financiële zorgen. En het allerliefst willen we geldstress natuurlijk zo veel mogelijk voorkómen.

De dialoog is daarbij het aangewezen instrument. Schulden en armoede duurzaam aanpakken vraagt immers om begrip voor al die mensen die tegen wil en dank in financieel zwaar weer zijn geraakt. En begrip begint met de juiste vragen stellen en de antwoorden laten bezinken. Een open houding is een krachtig middel om lastige onderwerpen allereerst bespreekbaar te maken en vervolgens suggesties aan te dragen. Zo kun je mensen laten werken aan oplossingen die verder gaan dan de ergste financiële nood lenigen en hen uiteindelijk voldoende handvatten bieden om financieel gezond door het leven te gaan.

Er melden zich nog steeds nieuwe netwerken aan. Onze ambitie is om in 2020 op 70 netwerken te komen en in 2021 op 100. Daarmee hebben we een landelijke structuur die present kan staan voor wat er lokaal gebeurt.

Als kersverse stichting wil Moedige Dialoog in 2020 ook meer kleur gaan bekennen. We moeten opnieuw onze koers bepalen, ook omdat rond armoede- en schuldenbestrijding steeds meer afzonderlijke initiatieven ontstaan. Dat is op zich mooi, maar dreigt ook bij te dragen aan verdergaande versnippering. Moedige Dialoog mikt nog steeds op krachtenbundeling, landelijk en lokaal om te komen tot een landelijk verbonden netwerkstructuur van publiek-privaat en particulier (ervaringsdeskundige). Een structuur die landelijk impact heeft waardoor de lokale netwerken samen nog krachtiger kunnen staan. Hiermee dragen we bij aan grip op sociaal en financieel leven en een gezonde community.

Binnen Moedige Dialoog gaan we aan de slag via duidelijk gekozen rollen: het initiëren van het Dialoog en het faciliteren van een Platform waar kennis delen, ontmoeten, innoveren en creëren van gezamenlijke content centraal staat, het Moedige Dialoog Café en Marktplaats. Maart 2020 is de website van Moedige Dialoog aangepast voor deze Moedige Dialoog Café en Marktplaats. Door de continue, onderlinge verbondenheid en de toegang tot kennis en informatie en het samenbrengen van lokaal naar landelijk creëren we succes. Succes in het faciliteren van het juiste netwerk die allemaal in elkaar haken met andere netwerken en een eigen infrastructuur= verbonden samenleving. We blijven gaan voor de vraag hoe kunnen we samen content kunnen creëren en delen zodat we het niet overal opnieuw hoeven bedenken en uitvoeren.

Een mijlpaal voor Moedige Dialoog was o.a. eind 2019 toen we met zo’n 200 belangstellenden naar de Bossche Verkadefabriek kwamen, waar in aanwezigheid van koningin Máxima werd gesproken over de aanpak van schulden. De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. De Nederlandse Schuldhulproute wijst mensen-samen met partners als Geldfit, fiKks, Schuldenlab NL en Moedige Dialoog- met schulden of geldzorgen op hulp. Door dit zo snel mogelijk en eenduidige te doen, worden meer problemen voorkomen. Moedige Dialoog is partner van de Nederlandse Schuldhulproute.

 

3 januari 2019 - Algemeen

Laaggeletterd is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland zijn wel 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Het is een onderwerp waar men liever niet over praat, er rust een enorm taboe op. Laaggeletterdheid heeft een grote impact. Denk aan brieven die je ontvangt en niet begrijpt. Er wordt veel ambtelijke taal gebruikt. En mensen geven dan vaak op. Verschillende organisaties werken samen om laaggeletterden op te sporen en te helpen.  Het resultaat is te zien in de mini-documentaire. In 3 minuten wordt een treffend beeld van de impact van laaggeletterdheid gegeven.

19 oktober 2018 - Algemeen

Tweegesprek

Dat jij je het lot aantrekt van een ander
dat had ik nooit van jou verwacht
en jij je inzet dat lot ook te verzachten
dat had ik niet gedacht

is dat niet heftig of heel zwaar
is dat niet water dragen naar de zee
het meest komt toch door eigen schuld
onnodige risico’s genomen

ik moet er niet aan denken
alleen al die ellende
ik ben daar gek, mij niet gezien
’t zal míj niet overkomen

oh nee? vroeg ze glimlachend
haar hoofd een tikkie scheef
jij kent geen tegenslagen hè
geen ziekte en geen rouw

jouw leven loopt op rolletjes
geboren uit een goed geslacht
je hebt een lieve vrouw
jouw kinderen zijn gezond

jij kent geen vreselijk ongeluk
of geestelijk gewond
maar denk je nu eens even in
niet dat het hoeft, maar stel

vandaag of morgen gaat het mis
echt alles wat nu helder lijkt
is dan op slag verdwenen
heb jij dat dan ook zelf gewild

heb jij daarvoor gekozen
waar blijf je met je zekerheid
zeg mij dat nu eens even

ja, nee natuurlijk niet
zo heb ik nooit gekeken
zo heb ik nooit gedacht
maar stel dat het mij wel gebeurt

ben jij er dan?

 

Boudewijn 11.10.2018

 

Boudewijn Betzema is Troostdichter.
Tijdens het Inspiratiefestival Financiële redzaamheid droeg hij het gedicht ‘tweegesprek’ voor. Kijk voor meer informatie over de Troostdichter en zijn Troosthuisje op www.troosthuisje.nl

15 oktober 2018 - Algemeen

Het is bijna zover! Op dinsdag 16 oktober a.s. is het Inspiratiefestival financiële redzaamheid van de Sallandse Dialoog.

Alle inspiratie en resultaten die we na 3 jaar Sallandse Dialoog hebben opgedaan op het gebied van financiële redzaamheid en in de aanpak van schulden, delen we met jou in inspirerende voorbeelden en verhalen.

Het programma start vanaf 9.30 uur en duurt tot ongeveer half 16.30 uur.

Route en openbaar vervoer
De Gasfabriek is prima bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Het adres is Zutphenseweg 6b, 7418 AJ Deventer. Als je met het openbaar vervoer gaat, kan je vanaf station Deventer bus 7, 56 of 81 nemen. Je kunt je reis plannen op 9292.

We zien je graag a.s. dinsdag!

Inspiratiefestival Financiële redzaamheid

Het taboe op het hebben van schulden is nog steeds een groot probleem. Dat zegt coöperatie Sallandse Dialoog. In Salland alleen al hebben 21.000 huishoudens kans op problematische schulden.

Vijfduizend mensen daarvan zijn niet in staat hun schulden binnen drie jaar af te lossen. En slechts de helft van deze groep krijgt hulp. Sallandse Dialoog in Deventer is een coöperatie die daar verandering in wil brengen. Volgens hen is het aantal mensen met schuldproblemen de laatste 10 jaar sterk gestegen.

Lees het hele artikel op de website van RTV Oost.

21.000 mensen in Salland hebben kans op financiële problemen

Actueel