Hoe bedrijven -met en voor hun medewerkers- bijdragen aan financiele redzaamheid staat centraal op 2 bijeenkomsten van de Sallandse Dialoog. Partners en relaties in de regio en het land nodigen wij hierbij uit. Ook organiseren we in de Week van het Geld diverse activiteiten voor jongeren 18-/18+ en ouders en leerlingen van het VMBO.

Ontbijtsessie bedrijvendesk 8 maart

Tijdens een interactieve ontbijtsessie maak je op 8 maart van 08.00 – 09.30 uur kennis met de ‘Bedrijvendesk financiele redzaamheid’. De desk biedt antwoord op vragen als:

 • wat kun je effectief doen om medewerkers uit probleemschulden te houden en / of te helpen?
 • hoe herken je probleemschulden?

Deurwaarder Rens Jansen en sociaal raadsvrouw Klaaske Heidemans ( van het Geldfit spreekuur) geven inspiratie en informatie. Hamvraag is vervolgens op welke manier al deze informatie op de werkvloer benut kan worden door  werkgevers en werknemers. Opgave voor 5 maart via info@sallandsedialoog.nl.

Conferentie ‘medewerkers actief’ op 22 maart

Op 22 maart organiseert de Sallandse Dialoog een landelijke conferentie over’vrijwilligerswerk & financiele redzaamheid & bedrijven’. Ben Boksebeld spreekt over vrijwilligerswerk in de schuldhulpverlening en Dr. Lonneke Roza over ‘corporate volunteering’. Ofwel hoe bedrijven met hun medewerkers maatschappelijke impact realiseren. Partners van de Sallandse Dialoog zullen de deelnemers in een zestal dialoogsessies mee nemen in hun ervaringen. Opgave voor 15 maart via info@sallandsedialoog.nl

Jongeren 18- / 18+ verdienen onze aandacht

Ter invulling van het convenant 18- / 18+ in de gemeente Deventer organiseren we op 15 maart een brainstorming om met partners -veel- meer aandacht te geven aan kwetsbare jongeren rondom hun 18-de jaar. Brainstorming van 16.00 – 17.30 uur in Villa Voorstad, Bierstraat 52, Deventer. Opgave via info@sallandsedialoog.nl.

Rond de Week van het Geld is de Sallandse Dialoog actief met voorlichting op school, zoals bij de ouders en leerlingen van de VMBO school Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum. Onlangs is ook succesvol een traject met ROC Aventus afgesloten voor de leerlingen van de Entree opleiding en Taalklas.

3 november 2017 - Algemeen 3 november 2017 - Blog

In mijn vorige blog ben ik geëindigd met een toelichting op de kosten die het afdwingen van je recht met zich meebrengt. In deze blog ga ik daar nog wat verder op in.

Zoals al gemeld is het voeren van een procedure duur. Om onnodige kosten te voorkomen hebben de gerechtsdeurwaarders inmiddels een aantal systemen ontwikkeld waardoor er meer inzicht is in de financiële situaties van schuldenaren.

Zo is er een Digitaal Beslag Register waar alle door de gerechtsdeurwaarders gelegde loonbeslagen in staan. Voordat een deurwaarder een dagvaarding uitbrengt en de dure procedure dus gaat lopen, moet (ja moet!) hij controleren of iemand niet al loonbeslag heeft liggen. Als uit het DBR blijkt dat er al beslag ligt en dit langer dan 3 jaar zal duren, moet de deurwaarder de schuldeiser vragen of deze echt wel wil procederen.

Helaas worden beslagen van de (semi-)overheid / fiscus / gemeenten etc (nog) niet in het register gezet, maar het geeft een redelijk beeld van de situatie waarin de schuldenaar zit.

Daarnaast is er de Verwijs Index Schuld Hulpverlening ontwikkelt. VISH geeft gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om te zien of iemand zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening. En als iemand bekend is bij de hulpverlening kun je alsnog afzien van procederen. Helaas zijn de gemeenten in Salland trouwens nog niet aangesloten, maar maandelijks komen er gemeenten bij dus wij hopen dat ze snel volgen.

En waarom ontwikkelen deurwaarders nou zulke systemen of waarom sluiten ze zich aan bij de Sallandse Dialoog? Daar zijn diverse redenen voor.

Niet-kunners en niet-willers.

Wij komen bij alle mensen thuis. Ook bij hen die niet bij de (schuld)hulpverlening bekend zijn (de ijsberg onder water). Wij zien echt de onderste lagen van de bevolking, de schrijnendste gevallen, de mensen die tussen de uitwerpselen leven, die zichzelf kapot maken met drank en drugs, die compleet in isolement leven. Mensen die echt door de bomen het bos niet meer zien en de hoop hebben op gegeven. En aangezien gerechtsdeurwaarders naast openbare ambtenaren ook maar gewoon mensen zijn, willen wij daar wat aan doen.

Er zijn altijd mensen die rekeningen laten liggen. Ze worden vergeten of er worden bewust andere zaken gedaan met de financiën, daar kunnen wij vaak eenvoudig een schuld incasseren. En als dat niet vrijwillig wordt gedaan, dan kunnen we het afdwingen.

Maar voor de mensen die het niet bewust doen of niet kunnen betalen, moeten er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat ze in de problemen komen en mogelijkheden zijn om er weer uit te komen.

Wij willen dat er ondersteuning is voor de mensen die dat nodig hebben en de Sallandse Dialoog biedt en ontwikkelt deze mogelijkheden en het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij daar als partner bij betrokken zijn.

In het volgende blog zal ik nog in gaan op de zakelijke redenen waarom wij dit soort systemen ontwikkelen.

20 oktober 2017 - Algemeen 20 oktober 2017 - Blog

Blog Rens Jansen, Gerechtsdeurwaarder bij BJK Gerechtsdeurwaarder & Incassospecialisten en ook bestuurslid en mede oprichter van de coöperatie Sallandse Dialoog.

Met regelmaat kijken mensen nogal vreemd op wanneer ze horen dat een deurwaarder & incassobureau deelneemt aan een samenwerking die zich richt op financiële redzaamheid, schuldhulpverlening en schuldpreventie. Wij leven immers toch van de schulden van mensen?!

In de komende drie blogs duik ik in het werk en leg ik uit waarom wij zijn aangesloten bij de Sallandse Dialoog.

Het werk.

Een schuldeiser doet iets voor zijn relatie. En of hij nou een huis verhuurt, een auto of gebit repareert of een verzekering aanbiedt, de schuldeiser heeft recht op een vergoeding voor deze acties. Wanneer iemand zijn plicht richting een schuldeiser niet voldoet, zijn daar hoge kosten mee gemoeid.

Denk eens aan de hoeveelheid tijd die de boekhouding er aan moet spenderen. De accountmanager / boekhouder die moet vragen waar de betaling blijft. De rente die misschien wel door de schuldeiser voldaan moet worden i.v.m. een voorfinanciering, de aanmaningen die worden verstuurd, de telefoontjes, het briefpapier, de enveloppen, de postzegels (die komend jaar weer 5 cent duurder worden) etc. Alles om maar te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

En als het vervolgens niet lukt om te incasseren gaat de zaak naar een incassopartner. Die er op zijn beurt ook weer een heleboel tijd in moet steken en kosten moet maken om de schuld te incasseren.

De kosten die je als schuldeiser (of incassopartner) daarvoor in rekening mag brengen zijn sinds 2012 wettelijk vastgelegd. En in de basis geldt: 15 % over de schuld met een minimum bedrag van € 40 en hoe hoger de schuld, hoe lager het percentage aan kosten. Meer info: www.deurwaarders.com/incassokosten

Een voorbeeld: Voor een openstaande factuur van € 200 stuurt de schuldeiser een herinnering en 2 aanmaningen, hij belt en gaat misschien zelfs wel langs. Daarna stuurt de incasso partner ook diverse aanmaningen, pleegt telefoontjes en stuurt SMS-jes en emails. Iedereen begrijpt dat de maximaal toegestane € 40,-dan de kosten niet dekt. Toch doen schuldeisers en incassobureaus al die pogingen en waarom?

Dure procedure.

Dat komt omdat het afdwingen van je recht nog veel duurder is. Als je een veroordeling wil, moet je een dagvaarding door een deurwaarder laten uitbrengen. Vervolgens volgt er een procedure en komt er een uitspraak. Die uitspraak moet aan de schuldenaar worden uitgereikt en pas daarna kan betaling worden afgedwongen.

De kosten voor die factuur van € 200 worden dan al ongeveer € 350 en als de schuld € 600 was, dan zijn die kosten ongeveer € 750. Kosten die de schuldenaar wel moet betalen, maar waarvan het risico in eerste instantie bij de schuldeiser ligt.

Er is dan nog geen beslag gelegd en/of de ontruiming heeft nog niet plaats gevonden. Die wettelijk vastgestelde kosten komen daar dus nog bij. Meer info: www.deurwaarders.com/kosten.

In de volgende blog wordt hier verder op ingegaan.

Onze partner Humanitas Raalte biedt een mooie vrijwilligers job voor iemand die de combinatie zoekt van financiën beheren en hulpverlening.

Onze partner Humanitas Raalte biedt een mooie vrijwilligers job voor iemand die de combinatie zoekt van financiën beheren en hulpverlening.

Humanitas afdeling Raalte zoekt:

Portefeuillehouder financiën

Functieomschrijving:

 • Is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid van de afdeling
 • Zorgt voor het opstellen en bewaken van de begroting
 • Zorgt voor het samenstellen en toelichten van de financiële jaarstukken
 • Verzorgt de onkostenvergoeding aan vrijwilligers binnen de geldende regels
 • Draagt zorg voor de financiële administratie
 • Zorgt voor de uitvoeren van alle financiële transacties
 • Zorg voor, in aansluiting op door Humanitas landelijke landelijk gesloten verzekeringen, het verzekeringspakket van de afdeling
 • Zorgt voor het schriftelijk beheer van inventaris en apparatuur

Wat vragen wij?

Van de portefeuillehouder financiën vragen wij dat hij/zij de kernwaarden van Humanitas onderschrijft en daarnaast:

 • Beschikt over organisatievermogen;
 • Inzicht heeft in het voeren van een financiële administratie;
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring;
 • Bekend is met het omgaan met geautomatiseerde systemen;
 • Een dienstverlenende instelling heeft.

De portefeuillehouder financiën beschikt over het vermogen in teamverband te werken, kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken en is ervaren in onderhandelen.

Wat bieden wij?

Een functie binnen een klein en prettig werkend bestuur. Het bestuur kent een collectieve deskundigheid: de bestuursleden vullen elkaars competenties en vaardigheden aan. Eénmaal per maand wordt er vergaderd.

Humanitas verzorgt de benodigde algemene opleiding voor bestuursleden en vrijwilligers. De functie van portefeuillehouder financiën betreft een vrijwillige functie waarbij reis- en onkosten uiteraard vergoed worden.

Reageren (vóór 15 juli) of meer informatie?

Neem contact op met:

Jos Groot Koerkamp, portefeuillehouder financiën        (0570) 53 17 67

Jan Viscaal, voorzitter                                                            (06) 22 50 19 59

Humanitas afdeling Raalte

Secretariaat:     mw. G.H. Toeter, Torenvalk 48, 8103 GK Raalte, toeter.humanitasraalte@gmail.com

Visie en missie van Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van inkomen, welzijn, wonen en zorg. De diensten hebben als uitgangspunt een ‘steuntje in de rug’ te zijn voor mensen die het tijdelijk niet alleen redden. De dienstverlening is veelal kleinschalig (thuisadministratie, huisbezoek, spreekuur), persoonlijk en wordt lokaal georganiseerd.

 

22 juni 2017 - Algemeen

Rabobank NL en Sociaal Werk Nederland hebben vanmiddag bij Rabobank Salland een gezamenlijk plan ondertekend om in heel Nederland regionale netwerken voor financiele redzaamheid te helpen ontwikkelen. In dit plan komt bijeen de ontwikkeling van Geldfit.nl Portal en van Moedige Mensen. In beide projecten wordt gestreefd naar regionale publiek-private krachtenbundeling. De Sallandse Dialoog is hierin inspiratiebron.

14 juni 2017 - Algemeen

Geldfit.nl portal is vandaag life gegaan. De Sallandse Dialoog is één van de partners. Met Geldfit.nl worden bewoners, ook in onze regio actief digitaal benaderd. Voor ondersteuning, tips of vragen, staan de in onze regio samenwerkende schuldhulporganisaties klaar. Zie Geldfit.nl

13 juni 2017 - Algemeen

De partners van de Sallandse Dialoog hebben op 6 juni j.l. een nieuwe Dialoogsessie gehouden. Geconstateerd werd dat het netwerk op een omslagpunt staat. Lange tijd is er tussen de partner-organisaties samengewerkt. Nu staat dit zo stevig dat de eindgebruiker direct geholpen kan worden met informatie, tips en persoonlijke hulp. In de loop van deze maand zal de website als zodanig functioneren. Een en ander in samenhang met de start van de landelijke Geldfit Portal, waar Salland een pilot in is. Het verslag van de Dialoogsessie is voor de partners beschikbaar via DialoogNet

Op 22 juni wordt bij Rabobank Salland in Deventer een nieuwe impuls gegeven aan de regionale netwerken voor financiele redzaamheid en tegen schuldenproblemen en armoede die in het hele land ontstaan.  De Sallandse Dialoog dient hierbij als inspiratiebron.

Op het programma staat onder meer:

 • presentatie van 15 kwartiermakers, die in 15 regio’s de netwerken helpen opbouwen
 • ondertekening van de samenwerking tussen Sociaal Werk Nederland en Rabobank Nederland, die willen bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken
 • TedX talks, o.a. van Nadja Jungmann, theater en netwerkdiner
 • t/m 20 juni gratis aanmelden via onderstaande link: https://evenementen.sociaalwerknederland.nl/event/bijeenkomst-moed-en-morgen.

 

Hoe bedrijven -met en voor hun medewerkers- bijdragen aan financiele redzaamheid staat centraal op 2 bijeenkomsten van de Sallandse Dialoog. Partners en relaties in de regio en het land nodigen wij hierbij uit. Ook organiseren we in de Week van het Geld diverse activiteiten voor jongeren 18-/18+ en ouders en leerlingen van het VMBO.

Ontbijtsessie bedrijvendesk 8 maart

Tijdens een interactieve ontbijtsessie maak je op 8 maart van 08.00 – 09.30 uur kennis met de ‘Bedrijvendesk financiele redzaamheid’. De desk biedt antwoord op vragen als:

 • wat kun je effectief doen om medewerkers uit probleemschulden te houden en / of te helpen?
 • hoe herken je probleemschulden?

Deurwaarder Rens Jansen en sociaal raadsvrouw Klaaske Heidemans ( van het Geldfit spreekuur) geven inspiratie en informatie. Hamvraag is vervolgens op welke manier al deze informatie op de werkvloer benut kan worden door  werkgevers en werknemers. Opgave voor 5 maart via info@sallandsedialoog.nl.

Conferentie ‘medewerkers actief’ op 22 maart

Op 22 maart organiseert de Sallandse Dialoog een landelijke conferentie over’vrijwilligerswerk & financiele redzaamheid & bedrijven’. Ben Boksebeld spreekt over vrijwilligerswerk in de schuldhulpverlening en Dr. Lonneke Roza over ‘corporate volunteering’. Ofwel hoe bedrijven met hun medewerkers maatschappelijke impact realiseren. Partners van de Sallandse Dialoog zullen de deelnemers in een zestal dialoogsessies mee nemen in hun ervaringen. Opgave voor 15 maart via info@sallandsedialoog.nl

Jongeren 18- / 18+ verdienen onze aandacht

Ter invulling van het convenant 18- / 18+ in de gemeente Deventer organiseren we op 15 maart een brainstorming om met partners -veel- meer aandacht te geven aan kwetsbare jongeren rondom hun 18-de jaar. Brainstorming van 16.00 – 17.30 uur in Villa Voorstad, Bierstraat 52, Deventer. Opgave via info@sallandsedialoog.nl.

Rond de Week van het Geld is de Sallandse Dialoog actief met voorlichting op school, zoals bij de ouders en leerlingen van de VMBO school Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum. Onlangs is ook succesvol een traject met ROC Aventus afgesloten voor de leerlingen van de Entree opleiding en Taalklas.

3 november 2017 - Algemeen 3 november 2017 - Blog

In mijn vorige blog ben ik geëindigd met een toelichting op de kosten die het afdwingen van je recht met zich meebrengt. In deze blog ga ik daar nog wat verder op in.

Zoals al gemeld is het voeren van een procedure duur. Om onnodige kosten te voorkomen hebben de gerechtsdeurwaarders inmiddels een aantal systemen ontwikkeld waardoor er meer inzicht is in de financiële situaties van schuldenaren.

Zo is er een Digitaal Beslag Register waar alle door de gerechtsdeurwaarders gelegde loonbeslagen in staan. Voordat een deurwaarder een dagvaarding uitbrengt en de dure procedure dus gaat lopen, moet (ja moet!) hij controleren of iemand niet al loonbeslag heeft liggen. Als uit het DBR blijkt dat er al beslag ligt en dit langer dan 3 jaar zal duren, moet de deurwaarder de schuldeiser vragen of deze echt wel wil procederen.

Helaas worden beslagen van de (semi-)overheid / fiscus / gemeenten etc (nog) niet in het register gezet, maar het geeft een redelijk beeld van de situatie waarin de schuldenaar zit.

Daarnaast is er de Verwijs Index Schuld Hulpverlening ontwikkelt. VISH geeft gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om te zien of iemand zich heeft aangemeld bij de schuldhulpverlening. En als iemand bekend is bij de hulpverlening kun je alsnog afzien van procederen. Helaas zijn de gemeenten in Salland trouwens nog niet aangesloten, maar maandelijks komen er gemeenten bij dus wij hopen dat ze snel volgen.

En waarom ontwikkelen deurwaarders nou zulke systemen of waarom sluiten ze zich aan bij de Sallandse Dialoog? Daar zijn diverse redenen voor.

Niet-kunners en niet-willers.

Wij komen bij alle mensen thuis. Ook bij hen die niet bij de (schuld)hulpverlening bekend zijn (de ijsberg onder water). Wij zien echt de onderste lagen van de bevolking, de schrijnendste gevallen, de mensen die tussen de uitwerpselen leven, die zichzelf kapot maken met drank en drugs, die compleet in isolement leven. Mensen die echt door de bomen het bos niet meer zien en de hoop hebben op gegeven. En aangezien gerechtsdeurwaarders naast openbare ambtenaren ook maar gewoon mensen zijn, willen wij daar wat aan doen.

Er zijn altijd mensen die rekeningen laten liggen. Ze worden vergeten of er worden bewust andere zaken gedaan met de financiën, daar kunnen wij vaak eenvoudig een schuld incasseren. En als dat niet vrijwillig wordt gedaan, dan kunnen we het afdwingen.

Maar voor de mensen die het niet bewust doen of niet kunnen betalen, moeten er mogelijkheden zijn om te voorkomen dat ze in de problemen komen en mogelijkheden zijn om er weer uit te komen.

Wij willen dat er ondersteuning is voor de mensen die dat nodig hebben en de Sallandse Dialoog biedt en ontwikkelt deze mogelijkheden en het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij daar als partner bij betrokken zijn.

In het volgende blog zal ik nog in gaan op de zakelijke redenen waarom wij dit soort systemen ontwikkelen.

20 oktober 2017 - Algemeen 20 oktober 2017 - Blog

Blog Rens Jansen, Gerechtsdeurwaarder bij BJK Gerechtsdeurwaarder & Incassospecialisten en ook bestuurslid en mede oprichter van de coöperatie Sallandse Dialoog.

Met regelmaat kijken mensen nogal vreemd op wanneer ze horen dat een deurwaarder & incassobureau deelneemt aan een samenwerking die zich richt op financiële redzaamheid, schuldhulpverlening en schuldpreventie. Wij leven immers toch van de schulden van mensen?!

In de komende drie blogs duik ik in het werk en leg ik uit waarom wij zijn aangesloten bij de Sallandse Dialoog.

Het werk.

Een schuldeiser doet iets voor zijn relatie. En of hij nou een huis verhuurt, een auto of gebit repareert of een verzekering aanbiedt, de schuldeiser heeft recht op een vergoeding voor deze acties. Wanneer iemand zijn plicht richting een schuldeiser niet voldoet, zijn daar hoge kosten mee gemoeid.

Denk eens aan de hoeveelheid tijd die de boekhouding er aan moet spenderen. De accountmanager / boekhouder die moet vragen waar de betaling blijft. De rente die misschien wel door de schuldeiser voldaan moet worden i.v.m. een voorfinanciering, de aanmaningen die worden verstuurd, de telefoontjes, het briefpapier, de enveloppen, de postzegels (die komend jaar weer 5 cent duurder worden) etc. Alles om maar te zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt.

En als het vervolgens niet lukt om te incasseren gaat de zaak naar een incassopartner. Die er op zijn beurt ook weer een heleboel tijd in moet steken en kosten moet maken om de schuld te incasseren.

De kosten die je als schuldeiser (of incassopartner) daarvoor in rekening mag brengen zijn sinds 2012 wettelijk vastgelegd. En in de basis geldt: 15 % over de schuld met een minimum bedrag van € 40 en hoe hoger de schuld, hoe lager het percentage aan kosten. Meer info: www.deurwaarders.com/incassokosten

Een voorbeeld: Voor een openstaande factuur van € 200 stuurt de schuldeiser een herinnering en 2 aanmaningen, hij belt en gaat misschien zelfs wel langs. Daarna stuurt de incasso partner ook diverse aanmaningen, pleegt telefoontjes en stuurt SMS-jes en emails. Iedereen begrijpt dat de maximaal toegestane € 40,-dan de kosten niet dekt. Toch doen schuldeisers en incassobureaus al die pogingen en waarom?

Dure procedure.

Dat komt omdat het afdwingen van je recht nog veel duurder is. Als je een veroordeling wil, moet je een dagvaarding door een deurwaarder laten uitbrengen. Vervolgens volgt er een procedure en komt er een uitspraak. Die uitspraak moet aan de schuldenaar worden uitgereikt en pas daarna kan betaling worden afgedwongen.

De kosten voor die factuur van € 200 worden dan al ongeveer € 350 en als de schuld € 600 was, dan zijn die kosten ongeveer € 750. Kosten die de schuldenaar wel moet betalen, maar waarvan het risico in eerste instantie bij de schuldeiser ligt.

Er is dan nog geen beslag gelegd en/of de ontruiming heeft nog niet plaats gevonden. Die wettelijk vastgestelde kosten komen daar dus nog bij. Meer info: www.deurwaarders.com/kosten.

In de volgende blog wordt hier verder op ingegaan.

Onze partner Humanitas Raalte biedt een mooie vrijwilligers job voor iemand die de combinatie zoekt van financiën beheren en hulpverlening.

Onze partner Humanitas Raalte biedt een mooie vrijwilligers job voor iemand die de combinatie zoekt van financiën beheren en hulpverlening.

Humanitas afdeling Raalte zoekt:

Portefeuillehouder financiën

Functieomschrijving:

 • Is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid van de afdeling
 • Zorgt voor het opstellen en bewaken van de begroting
 • Zorgt voor het samenstellen en toelichten van de financiële jaarstukken
 • Verzorgt de onkostenvergoeding aan vrijwilligers binnen de geldende regels
 • Draagt zorg voor de financiële administratie
 • Zorgt voor de uitvoeren van alle financiële transacties
 • Zorg voor, in aansluiting op door Humanitas landelijke landelijk gesloten verzekeringen, het verzekeringspakket van de afdeling
 • Zorgt voor het schriftelijk beheer van inventaris en apparatuur

Wat vragen wij?

Van de portefeuillehouder financiën vragen wij dat hij/zij de kernwaarden van Humanitas onderschrijft en daarnaast:

 • Beschikt over organisatievermogen;
 • Inzicht heeft in het voeren van een financiële administratie;
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring;
 • Bekend is met het omgaan met geautomatiseerde systemen;
 • Een dienstverlenende instelling heeft.

De portefeuillehouder financiën beschikt over het vermogen in teamverband te werken, kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken en is ervaren in onderhandelen.

Wat bieden wij?

Een functie binnen een klein en prettig werkend bestuur. Het bestuur kent een collectieve deskundigheid: de bestuursleden vullen elkaars competenties en vaardigheden aan. Eénmaal per maand wordt er vergaderd.

Humanitas verzorgt de benodigde algemene opleiding voor bestuursleden en vrijwilligers. De functie van portefeuillehouder financiën betreft een vrijwillige functie waarbij reis- en onkosten uiteraard vergoed worden.

Reageren (vóór 15 juli) of meer informatie?

Neem contact op met:

Jos Groot Koerkamp, portefeuillehouder financiën        (0570) 53 17 67

Jan Viscaal, voorzitter                                                            (06) 22 50 19 59

Humanitas afdeling Raalte

Secretariaat:     mw. G.H. Toeter, Torenvalk 48, 8103 GK Raalte, toeter.humanitasraalte@gmail.com

Visie en missie van Humanitas

Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van inkomen, welzijn, wonen en zorg. De diensten hebben als uitgangspunt een ‘steuntje in de rug’ te zijn voor mensen die het tijdelijk niet alleen redden. De dienstverlening is veelal kleinschalig (thuisadministratie, huisbezoek, spreekuur), persoonlijk en wordt lokaal georganiseerd.

 

22 juni 2017 - Algemeen

Rabobank NL en Sociaal Werk Nederland hebben vanmiddag bij Rabobank Salland een gezamenlijk plan ondertekend om in heel Nederland regionale netwerken voor financiele redzaamheid te helpen ontwikkelen. In dit plan komt bijeen de ontwikkeling van Geldfit.nl Portal en van Moedige Mensen. In beide projecten wordt gestreefd naar regionale publiek-private krachtenbundeling. De Sallandse Dialoog is hierin inspiratiebron.

14 juni 2017 - Algemeen

Geldfit.nl portal is vandaag life gegaan. De Sallandse Dialoog is één van de partners. Met Geldfit.nl worden bewoners, ook in onze regio actief digitaal benaderd. Voor ondersteuning, tips of vragen, staan de in onze regio samenwerkende schuldhulporganisaties klaar. Zie Geldfit.nl

13 juni 2017 - Algemeen

De partners van de Sallandse Dialoog hebben op 6 juni j.l. een nieuwe Dialoogsessie gehouden. Geconstateerd werd dat het netwerk op een omslagpunt staat. Lange tijd is er tussen de partner-organisaties samengewerkt. Nu staat dit zo stevig dat de eindgebruiker direct geholpen kan worden met informatie, tips en persoonlijke hulp. In de loop van deze maand zal de website als zodanig functioneren. Een en ander in samenhang met de start van de landelijke Geldfit Portal, waar Salland een pilot in is. Het verslag van de Dialoogsessie is voor de partners beschikbaar via DialoogNet

Op 22 juni wordt bij Rabobank Salland in Deventer een nieuwe impuls gegeven aan de regionale netwerken voor financiele redzaamheid en tegen schuldenproblemen en armoede die in het hele land ontstaan.  De Sallandse Dialoog dient hierbij als inspiratiebron.

Op het programma staat onder meer:

 • presentatie van 15 kwartiermakers, die in 15 regio’s de netwerken helpen opbouwen
 • ondertekening van de samenwerking tussen Sociaal Werk Nederland en Rabobank Nederland, die willen bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van regionale netwerken
 • TedX talks, o.a. van Nadja Jungmann, theater en netwerkdiner
 • t/m 20 juni gratis aanmelden via onderstaande link: https://evenementen.sociaalwerknederland.nl/event/bijeenkomst-moed-en-morgen.

 

Actueel