Kleur bekennen Moedige Dialoog Nederland in 2020

4 februari 2020 - Algemeen

Sinds 28 november 2019 is Moedige Dialoog een stichting. We zijn op eigen benen gaan staan, want het is tijd om ons avontuur een aansprekend vervolg te geven. Wat blijft is in ieder geval de ambitie om een krachtig landelijk web van lokale netwerken neer te zetten; netwerken die impact hebben en perspectief bieden voor mensen met beginnende of ontwrichtende financiële zorgen. En het allerliefst willen we geldstress natuurlijk zo veel mogelijk voorkómen.

De dialoog is daarbij het aangewezen instrument. Schulden en armoede duurzaam aanpakken vraagt immers om begrip voor al die mensen die tegen wil en dank in financieel zwaar weer zijn geraakt. En begrip begint met de juiste vragen stellen en de antwoorden laten bezinken. Een open houding is een krachtig middel om lastige onderwerpen allereerst bespreekbaar te maken en vervolgens suggesties aan te dragen. Zo kun je mensen laten werken aan oplossingen die verder gaan dan de ergste financiële nood lenigen en hen uiteindelijk voldoende handvatten bieden om financieel gezond door het leven te gaan.

Er melden zich nog steeds nieuwe netwerken aan. Onze ambitie is om in 2020 op 70 netwerken te komen en in 2021 op 100. Daarmee hebben we een landelijke structuur die present kan staan voor wat er lokaal gebeurt.

Als kersverse stichting wil Moedige Dialoog in 2020 ook meer kleur gaan bekennen. We moeten opnieuw onze koers bepalen, ook omdat rond armoede- en schuldenbestrijding steeds meer afzonderlijke initiatieven ontstaan. Dat is op zich mooi, maar dreigt ook bij te dragen aan verdergaande versnippering. Moedige Dialoog mikt nog steeds op krachtenbundeling, landelijk en lokaal om te komen tot een landelijk verbonden netwerkstructuur van publiek-privaat en particulier (ervaringsdeskundige). Een structuur die landelijk impact heeft waardoor de lokale netwerken samen nog krachtiger kunnen staan. Hiermee dragen we bij aan grip op sociaal en financieel leven en een gezonde community.

Binnen Moedige Dialoog gaan we aan de slag via duidelijk gekozen rollen: het initiëren van het Dialoog en het faciliteren van een Platform waar kennis delen, ontmoeten, innoveren en creëren van gezamenlijke content centraal staat, het Moedige Dialoog Café en Marktplaats. Maart 2020 is de website van Moedige Dialoog aangepast voor deze Moedige Dialoog Café en Marktplaats. Door de continue, onderlinge verbondenheid en de toegang tot kennis en informatie en het samenbrengen van lokaal naar landelijk creëren we succes. Succes in het faciliteren van het juiste netwerk die allemaal in elkaar haken met andere netwerken en een eigen infrastructuur= verbonden samenleving. We blijven gaan voor de vraag hoe kunnen we samen content kunnen creëren en delen zodat we het niet overal opnieuw hoeven bedenken en uitvoeren.

Een mijlpaal voor Moedige Dialoog was o.a. eind 2019 toen we met zo’n 200 belangstellenden naar de Bossche Verkadefabriek kwamen, waar in aanwezigheid van koningin Máxima werd gesproken over de aanpak van schulden. De Schuldhulproute is een traject waarin bedrijfsleven, overheid en schuldhulporganisaties samenwerken om mensen schuldenvrij te maken door hen weer grip te geven op hun financiële situatie. De Nederlandse Schuldhulproute wijst mensen-samen met partners als Geldfit, fiKks, Schuldenlab NL en Moedige Dialoog- met schulden of geldzorgen op hulp. Door dit zo snel mogelijk en eenduidige te doen, worden meer problemen voorkomen. Moedige Dialoog is partner van de Nederlandse Schuldhulproute.