Financiële vaardigheden in voorstellen Curriculum.nu

10 oktober 2019 - Wijzer in Geldzaken

Vandaag, 10 oktober, presenteerde adviesbureau Curriculum.nu haar voorstellen voor een nieuw onderwijsprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs aan minister Slob van Onderwijs. Wijzer in geldzaken is verheugd dat ook essentiële financiële vaardigheden in de voorstellen zijn opgenomen.

Achtergrond

Wat moeten leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs kennen en kunnen? Verdeeld over negen leergebieden hebben leraren en schoolleiders zich de afgelopen anderhalf jaar over deze vraag gebogen. De voorstellen van curriculum.nu bestaan uit visies, grote opdrachten en bouwstenen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast doen zij aanbevelingen voor de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo.

Wijzer in geldzaken heeft samen met de Vecon (vereniging van leraren in de economisch-maatschappelijke vakken), het Nibud en Diversion (bureau voor maatschappelijke innovatie) de afgelopen anderhalf jaar met de ontwikkelteams van Curriculum.nu meegedacht en gepleit om financiële vaardigheden in het nieuwe onderwijscurriculum op te nemen.

Financiële vaardigheden in het curriculum

In het nieuwe voorstel zijn financiële vaardigheden ondergebracht in de leergebieden Mens & Maatschappij en Digitale geletterdheid.

Keuzegedrag is één van de bouwstenen in het leergebied Mens en Maatschappij. Hierin wordt expliciet aangegeven dat leerlingen moeten leren over hun financiën en inkomensvoorziening (financiële (zelf)redzaamheid). In de uitwerking per onderwijsniveau worden onder andere de volgende onderwerpen genoemd: geld (als ruilmiddel), patronen in keuzegedrag, verdienen, sparen en uitgeven, budgetteren, inkomensverschillen, marketing/reclame, verzekeren en invloeden op consumptieve keuzes.

In het leergebied digitale geletterdheid komt de Digitale economie aan bod. In de bouwstenen Participatie in de platformeconomie en Digitale marketing zijn onder andere het gebruik, de voordelen, nadelen en risico’s van digitale betaalmiddelen (alsook het alternatieve digitale geld), digitale reclame en online verleidingen opgenomen

Vervolg

Minister Slob van OCW zal de voorstellen van curriculum.nu binnen enkele weken samen met zijn beleidsreactie toesturen aan de Tweede Kamer, waarna hierover gedebatteerd zal worden.

Er valt natuurlijk niet vooruit te lopen op de uitkomsten van dit debat. Indien de Tweede Kamer akkoord gaat met de voorstellen dan zal de minister naar verwachting een nieuwe commissie vragen om op basis van de voorstellen nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs te formuleren. Ook zullen dan bouwstenen en exameneisen voor de bovenbouw vmbo, havo en vwo ontwikkeld worden.

Meer weten?

Op www.curriculum.nu vind je alle voorstellen per leergebied, en informatie over hoe deze voorstellen tot stand zijn gekomen.