Armoede in kaart

1 september 2019 - Wijzer in Geldzaken

In deze publicatie presenteert het Sociaal en Cultureel Planbureau kerngegevens over de omvang van armoede. Er wordt antwoord gegeven op onderzoeksvragen, zoals: Wat is armoede? Hoeveel armen zijn er in Nederland? En welke groepen in de bevolking hebben het vaakst met armoede te maken?