Bedrijven en medewerkers voor financiele redzaamheid

28 februari 2018 - Algemeen

Hoe bedrijven -met en voor hun medewerkers- bijdragen aan financiele redzaamheid staat centraal op 2 bijeenkomsten van de Sallandse Dialoog. Partners en relaties in de regio en het land nodigen wij hierbij uit. Ook organiseren we in de Week van het Geld diverse activiteiten voor jongeren 18-/18+ en ouders en leerlingen van het VMBO.

Ontbijtsessie bedrijvendesk 8 maart

Tijdens een interactieve ontbijtsessie maak je op 8 maart van 08.00 – 09.30 uur kennis met de ‘Bedrijvendesk financiele redzaamheid’. De desk biedt antwoord op vragen als:

  • wat kun je effectief doen om medewerkers uit probleemschulden te houden en / of te helpen?
  • hoe herken je probleemschulden?

Deurwaarder Rens Jansen en sociaal raadsvrouw Klaaske Heidemans ( van het Geldfit spreekuur) geven inspiratie en informatie. Hamvraag is vervolgens op welke manier al deze informatie op de werkvloer benut kan worden door  werkgevers en werknemers. Opgave voor 5 maart via info@sallandsedialoog.nl.

Conferentie ‘medewerkers actief’ op 22 maart

Op 22 maart organiseert de Sallandse Dialoog een landelijke conferentie over’vrijwilligerswerk & financiele redzaamheid & bedrijven’. Ben Boksebeld spreekt over vrijwilligerswerk in de schuldhulpverlening en Dr. Lonneke Roza over ‘corporate volunteering’. Ofwel hoe bedrijven met hun medewerkers maatschappelijke impact realiseren. Partners van de Sallandse Dialoog zullen de deelnemers in een zestal dialoogsessies mee nemen in hun ervaringen. Opgave voor 15 maart via info@sallandsedialoog.nl

Jongeren 18- / 18+ verdienen onze aandacht

Ter invulling van het convenant 18- / 18+ in de gemeente Deventer organiseren we op 15 maart een brainstorming om met partners -veel- meer aandacht te geven aan kwetsbare jongeren rondom hun 18-de jaar. Brainstorming van 16.00 – 17.30 uur in Villa Voorstad, Bierstraat 52, Deventer. Opgave via info@sallandsedialoog.nl.

Rond de Week van het Geld is de Sallandse Dialoog actief met voorlichting op school, zoals bij de ouders en leerlingen van de VMBO school Marke Zuid van het Etty Hillesum Lyceum. Onlangs is ook succesvol een traject met ROC Aventus afgesloten voor de leerlingen van de Entree opleiding en Taalklas.