Alle vonnissen e-Court in strijd met arrest incassokosten

10 februari 2018 - Algemeen 10 februari 2018 - Blog

Volgens de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland) beoordeelt…