Nieuw formulier maakt verdelen van pensioen bij scheiding eenvoudiger

27 oktober 2017 - Wijzer in Geldzaken

De kinderen, het huis en, oh ja, het pensioen… Bij ruim een derde van de scheidingen wordt er niet over pensioen gesproken*. Er wordt niet aan gedacht of het wordt als (te) ingewikkeld ervaren. Dit terwijl het verdelen van het ouderdomspensioen, ofwel ‘verevenen’, bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding een wettelijk recht is. Samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie heeft platform Wijzer in geldzaken daarom het benodigde formulier voor pensioenverevening sterk vereenvoudigd. Het formulier is vanaf nu online beschikbaar.

Lees het volledige persbericht hier