Helft van de Nederlandse beroepsbevolking weet niet precies wat scheiding of baanverlies voor pensio

1 november 2016 - Wijzer in Geldzaken

Onderzoek Wijzer in geldzaken: 34% gescheiden mensen vindt pensioenverdeling na scheiding niet goed geregeld

Den Haag, 1 november 2016 – De helft van de beroepsbevolking is zich niet goed bewust van de impact die grote levensgebeurtenissen kunnen hebben op hun pensioen. Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken blijkt dat men niet of slechts globaal de financiële gevolgen kent van scheiding of  werkloosheid op het pensioen. In de Pensioenmonitor die Wijzer in geldzaken op de eerste dag van de Pensioen3daagse naar buiten brengt, blijkt bovendien dat 34% niet of matig tevreden is met de manier waarop het pensioen na scheiding is verdeeld. Het aantal echtscheidingen bedroeg in 2015 meer dan 36.000.

Lees het volledige persbericht hier