Kinderen doen minder klusjes om iets bij te verdienen dan vijf jaar geleden

14 maart 2016 - Wijzer in Geldzaken

Onderzoek Wijzer in geldzaken in het kader van de Week van het geld

Het aantal kinderen dat iets extra’s verdient met klusjes is gedaald van 61% in 2011 naar 49% nu. Kinderen van ouders met een hoger inkomen1) doen minder vaak betaalde klusjes. Daarnaast voeren kinderen in weinig of niet-stedelijke gebieden vaker klusjes uit in ruil voor geld dan kinderen in de stad (56% versus 42%). Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken in het kader van de Week van het geld die vandaag begint. In de Week van het geld krijgen basisscholieren les in verstandig omgaan met geld. 

4 op 5 kinderen krijgt zakgeld

Uit onderzoek blijkt verder dat vier op de vijf kinderen van 8 t/m 11 jaar zakgeld van de ouders krijgt. Kinderen van ouders met een relatief hoog inkomen krijgen frequenter zakgeld dan kinderen van ouders met een lager inkomen (87% versus 78%). 55% van de kinderen die geen zakgeld krijgen geeft als verklaring dat de ouders alles betalen wat ze nodig hebben. 7% van de kinderen zonder zakgeld geeft aan dat de ouders hiervoor geen geld hebben. 4% van de kinderen zonder zakgeld ontvangen zakgeld in natura, in de vorm van computer- of televisietijd. 

Lees hier het volledige persbericht