Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

18 september 2018

Persbericht | 18 september 2018

Enkele minnetjes, veel verschillende kleine plusjes. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) concludeert dat de koopkrachtveranderingen volgend jaar behoorlijk uiteenlopen. Uit berekeningen die het instituut heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag 2018 presenteerde, komt een grillig beeld.

De verschillen lopen uiteen van -0,9 tot +2,8 procent. Werkenden met een modaal inkomen (2100 euro netto per maand) gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht stijgt veelal met minder dan 1 procent. Bij sommige werkenden met een lager inkomen ziet het Nibud minnetjes. Het instituut adviseert daarom iedereen om goed te kijken naar de eigen situatie.

Stijging tot +128 euro

Vrijwel iedereen profiteert van de belastingverlagingen, de verhoging van de heffingskortingen en de loonstijgingen. Tweeverdieners met bovenmodale inkomens profiteren het meest, zij hebben 128 euro per maand meer te besteden. Mensen die in 2019 geen hoger salaris ontvangen, hebben baat bij de belastingverlichting. Hun koopkracht gaat er op vooruit omdat de heffingskortingen stijgen. Dit geldt niet voor de bovenmodale inkomens, hier blijven de heffingskortingen gelijk.

Ondanks de stijging van de zorgpremie, de btw-verhoging en de algemene prijsstijgingen hebben de meeste huishoudens volgend jaar meer te besteden, gemiddeld 35 euro meer.

Daling tot -26 euro

Gezinnen met kinderen zullen in sommige gevallen hun koopkracht zien dalen. Tweeverdieners met kinderen gaan erop achteruit als één van de partners minder verdient dan het minimumloon. De veranderde combinatiekorting leidt voor deze huishoudens tot een koopkrachtdaling van 0,2 tot 0,9 procent.

Voor een gezin met een modaal inkomen van 35.000 euro en één kind, waarvan één van de partners 10.000 euro per jaar verdient, betekent dat een koopkrachtdaling van 26 euro per maand. Voor alleenverdieners jonger dan 55 jaar geldt dat zij opnieuw zullen merken dat de algemene heffingskorting van de niet-verdienende partner (de ‘aanrechtsubsidie’) verder wordt afgebouwd.

Btw-verhoging

Het lage btw-tarief stijgt volgend jaar van 6 naar 9 procent. Onder het lage btw-tarief vallen onder andere voeding, boeken en theatervoorstellingen. Deze verhoging zorgt naar verwachting voor een prijsstijging van 0,6 procent. Samen met de algemene prijsstijgingen betekent dat een stijging van de prijzen met gemiddeld 2,4 procent. Huishoudens die relatief veel uitgeven omdat zij een dieet, medicijnen en/of zorghulpmiddelen nodig hebben, gaan er waarschijnlijk iets minder in koopkracht op vooruit.

Stijging uitkeringen hoger dan pensioenen

Niet alleen de lonen gaan omhoog, ook de uitkeringen stijgen. Van de bijstandsgerechtigden gaan stellen met kinderen er het meest op vooruit, hun koopkracht stijgt met 30 euro per maand. De ouderen merken ook iets van de lastenverlichting omdat de ouderenkorting stijgt. De aanvullende pensioenen worden echter maar licht geïndexeerd (0,2 procent) en daarom stijgt de koopkracht van gepensioneerden minder hard dan die van andere groepen. Van 0,1 procent (voor een echtpaar met een aanvullend pensioen van 40.000 euro) tot 1,3 procent (voor een echtpaar met een aanvullend pensioen van 7.500 euro).

Voor het eerst sinds jaren gaan gepensioneerden er niet op achteruit. Om hier optimaal van te kunnen profiteren, is het wel belangrijk dat ouderen alle toeslagen aanvragen, waar zij voor in aanmerking komen.

Stellen meer zorgtoeslag dan alleenstaanden

De premie voor de basiszorgverzekering stijgt met 10 euro. De laagste inkomens worden gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. Hierbij zijn stellen beter af dan alleenstaanden. Zij krijgen maximaal 24 euro meer, alleenstaanden ontvangen maximaal 8 euro om de premiestijging op te vangen.

Kinderopvangtoeslag stijgt flink

De prijzen van de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaan omhoog, de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind gaat echter ook omhoog. Buitenschoolse opvang wordt iets goedkoper. Voor mensen met kinderen op de buitenschoolse opvang stijgt de koopkracht daardoor meer dan voor mensen die gebruik maken van de dagopvang.

BufferBerekenaar helpt invuller geld apart te zetten

14 september 2018

Nieuwsbericht | 14 september 2018

Het Nibud heeft haar rekentool BufferBerekenaar uitgebreid met een extra stap: het actieplan. Invullers van de tool die hun gewenste bufferbedrag nog niet beschikbaar hebben, worden zo op weg geholpen om daar een maandelijks bedrag voor opzij te gaan zetten.

De BufferBerekenaar is de meest populaire tool van het Nibud, die jaarlijks zo’n 200.000 keer wordt ingevuld op Nibud.nl. De tool is bedoeld om snel inzicht te krijgen welk bedrag in een huishouden verstandig is om achter de hand te hebben voor de moeilijk te plannen maar noodzakelijke uitgaven, zoals reparaties of onderhoud aan een woning.

Naar sparen als vaste maandelijkse uitgave

Uit onderzoek weet het Nibud dat in Nederland zo’n 2,5 miljoen huishoudens te weinig geld achter de hand hebben. Dit vergroot hun risico om in financiële problemen te komen. Het Nibud pleit er daarom voor dat huishoudens maandelijks geld opzij zetten om een adviesbuffer te bereiken. Is dit bufferbedrag behaald, dan adviseert het Nibud om maandelijks een vast bedrag opzij te zetten om de buffer op peil te houden. Met de extra stap in de BufferBerekenaar helpt het Nibud consumenten op weg om zo’n aanvulling van de spaarrekening als vaste maandelijkse uitgave op te nemen, in plaats van vooral te sparen door incidenteel apart te zetten wat over is.

Haalbaar bedrag

Uit reacties van consumenten op de tool blijkt dat invullers het prettig vinden om een richtlijn van het Nibud te ontvangen voor hoeveel geld verstandig is om achter de hand te hebben. Tegelijk hebben consumenten soms de wens om (tijdelijk) een lagere buffer aan te houden, bijvoorbeeld omdat ze nét een nieuwe auto hebben gekocht en nu dus minder kans hebben dat deze stuk gaat. Om die reden heeft het Nibud een actieplan toegevoegd als extra stap in de BufferBerekenaar. Daarin staan de adviesbuffer én het geadviseerde maandelijkse spaarbedrag vermeld, maar heeft de invuller de mogelijkheid om dit zelf aan te passen tot een haalbaar maandelijkse spaarbedrag.

Ruim 2.000 consumenten aangemeld voor Nibud e-mailcoaching Bewaar

5 september 2018

Nieuwsbericht | 5 september 2018

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 40 procent van de Nederlanders moeite heeft met het op orde houden van de financiële administratie. Met de gratis e-mailcoaching Bewaar, die in april jl. werd gelanceerd, scheppen consumenten in acht weken orde in hun financiële administratie.

Als pilot konden deelnemers ervaringen delen in een besloten Facebookgroep. Deelnemers kijken enthousiast terug op de e-mailcoaching. Binnen de Facebookgroep was er in de eerste 8 weken iedere avond een chatsessie met Nibud-coaches Gea en Marion. Ook deelden deelnemers onderling vragen en tips. Daarnaast bood de groep ruimte om feedback, ervaringen en terugkoppeling over de e-mailcoaching aan het Nibud te geven.

Eindelijk die administratie op orde

Veel deelnemers melden in de groep dat ze nu eindelijk eens aan de administratie zijn begonnen. ‘Dit was eigenlijk direct een mogelijkheid om alles goed uit te pluizen en veel weg te doen’, aldus een deelneemster. Dat herkennen andere deelnemers ook. ‘Ik schreef me in omdat ik rekeningen met regelmaat niet kon terugvinden en daardoor te laat was met betalen. Hoewel het nooit tot problemen heeft geleid, omdat ik altijd nog op tijd betaalde, voelde het toch niet prettig. Dankzij de e-mailcoaching heb ik alles nu mooi op orde!’

‘Mijn score is verdubbeld: deelname geslaagd!’

Eén van de deelnemers scoorde bij aanvang van de e-mailcoaching 24 punten op de test: een onvoldoende. Na afloop scoorde hij het dubbele: 48 punten. ‘Dat vind ik wel een succes’, zegt hij trots. ‘Ik merk persoonlijk de verbetering ook, dus meedoen was absoluut de moeite waard. Het programma verraste het programma me, omdat er ook aandacht werd besteed aan bijvoorbeeld abonnementen die je hebt lopen. Al met al past het goed bij het Nibud en werden er aardige bespaartips gegeven’.

Het Nibud peilde ook via een enquête de tevredenheid van de deelnemers. Voor aanvang van de e-mailcoaching Bewaar gaf 34% van de deelnemers aan hun administratie geordend te bewaren. Na afloop van de e-mailcoaching is dit percentage gestegen tot 80%. Deelnemers geven aan sinds het traject vaker dagelijks de post te openen, maar ook digitaal checken ze regelmatiger de meldingen binnen mijn-omgevingen (zoals van de overheid, internetbankieren of overzichten van je verbruikskosten voor energie of telefonie). De deelnemers gaan actiever aan de slag met hun administratie en doen dit sinds de e-mailcoaching op wekelijkse basis. Deelnemers met een partner geven aan samen meer over de financiën te praten.

Vrijwilligers delen tips met cliënten

Sommige deelnemers waren van nature al erg secuur in de financiële administratie, maar deden mee om de tips in de praktijk met anderen te delen. ‘Ik gebruik de Nibud tabbladen sinds 2012 in mijn vrijwilligerswerk en vind deze e-mailcoaching een welkome toevoeging’, aldus een vrijwilligster. ‘Het helpt me om mensen thuis met hun administratie te ondersteunen’.

Goede resultaten en enthousiaste gebruikers e-mailcoaching

Het Nibud kijkt terug op een succesvolle lancering van de e-mailcoaching Bewaar en ook wordt de Nibud Bewaarwijzer veelvuldig door consumenten gedownload. Je kunt je nog steeds gratis inschrijven op de e-mailcoaching Bewaar. Sinds april 2018 hebben al ruim 2.000 consumenten meegedaan. De jongste deelnemer is 18 jaar en de oudste deelnemer 89 jaar. 75% van de deelnemers is vrouw en een kwart man.

Ook geïnteresseerd in de e-mailcoaching Bewaar?

‘Van mijn kop in het zand naar overzicht’

31 augustus 2018

Weblog | 31 augustus 2018

De Nibud e-mailcoaching Bewaar is een populaire online cursus. Sinds de lancering van de e-mailcoaching maken ruim er 2.000 consumenten gebruik van. Leerzaam en informatief, maar soms ook confronterend. De meest gehoorde reacties, vragen en opmerkingen van deelnemers lees je in deze blog.

‘Ik word gek van de bonnetjes’

Eén van de opdrachten uit de e-mailcoaching is het ordenen van je administratie. Dat is niet van iedereen een hobby, zo blijkt uit de reacties. ‘Pff, ik ben vandaag begonnen en heb flink kunnen ordenen. Maar met alle bonnetjes en garantiebewijzen kan ik bijna een map vullen! Hoe lang moet je dat nu eigenlijk bewaren en op welke manier?’

Veel deelnemers geven tips om foto’s te maken van je bonnetjes of deze in te scannen. Niet alleen omdat dit digitaal bewaren minder ruimte inneemt, maar ook omdat de geprinte bonnen en facturen na een bepaalde periode steeds minder leesbaar worden. Maar hoe lang moet je deze dan bewaren om aanspraak te maken op je garantie of verzekering?

‘Ik vind het soms wel lastig, want je hebt garantie van de leverancier, maar als die termijn verlopen is, heb je de bon misschien ooit nog nodig bij bijvoorbeeld een verzekeringskwestie, voor de inboedelverzekering’. Dat is iets wat veel deelnemers herkennen. Wat is daarin het advies van het Nibud?

Gea Schonewille, Nibud: ‘We raden inderdaad aan om een foto of scan te maken van je garantiebewijs, omdat papieren bonnetjes soms na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn. Daarnaast is het het meest overzichtelijk om je administratie op één plek te bewaren. Dus of alles digitaal of alles op papier in een map. Als je veel berichten digitaal ontvangt, is een digitale administratie het handigst. In het begin kost het inrichten even veel tijd, maar daarna gaat dit het snelst’.

Digitaal of op papier?

Op de vraag of je de administratie digitaal of op papier bewaart, lopen de meningen flink uiteen. Deelnemer: ‘Graag zou ik beide doen, zowel op papier als online. Helaas is mijn partner (nog) niet erg handig met de computer, maar ik wil het hem wel graag uitleggen. Ik ben ook geen grote fan van online, maar ik vrees dat we in de toekomst niet meer anders kunnen’.

Een andere deelnemer is juist erg blij met de digitalisering. ‘Mijn belangrijkste zaken krijg ik al digitaal. Ik deel het in categorieën in en maak mapjes met verschillende onderwerpen’. En sommige deelnemers geven eerlijk toe dat er nog geen systeem is en ze zich daarom juist voor de e-mailcoaching hebben aangemeld.

Zij zijn gelukkig niet de enigen die moeite hebben met financiële administratie, zo blijkt uit de vele reacties: ‘Mijn papieren administratie is redelijk in orde. Mijn digitale administratie is een ramp! Ik wil eerst mijn digitale administratie goed inrichten. Mijn uiteindelijke doel is volledig digitaal’.

Hoe lang moet je financiële papieren bewaren?

Een andere deelnemer reageert: ‘Oh, wat herkenbaar om te lezen. Ik heb sowieso moeite met het netjes opbergen van de administratie, zowel digitaal als op papier. Die rompslomp, pff. En wat mag je nu precies weggooien en na welke termijn?’

Nibud: Sommige documenten kun je na een jaar weggooien, andere kun je beter langer bewaren. Zoals salarisstroken en uitkeringsstrookjes: bewaar deze bij voorkeur twee jaar. Jaarafrekeningen van gas, water en elektriciteit kun je het beste drie jaar bewaren. Je belastingaangifte, definitieve aanslagen toeslagen, pensioenoverzichten en jaaroverzichten van werk of uitkering moet je het langst bewaren, maar vijf jaar is voldoende.

In principe kunnen belangrijke documenten ook digitaal bewaard worden, maar voor sommige documenten heb je het papieren origineel óók nodig. Denk hierbij aan je identiteitsbewijs, een paspoort, je hypotheekakte en diploma’s.

Eén van de deelnemers vraagt verbaasd: ‘Waarom is het verstandig de papieren van je gas, water en elektriciteit zo lang te bewaren? Kan daar iemand daar na drie jaar nog om vragen of is dat voor je eigen administratie?’

Marion Weijers, Nibud: ‘Meerdere jaren bewaren is handig om je eindafrekening te vergelijken met die van het jaar ervoor. Daarmee krijg je inzicht in of je verbruik gelijk blijft, stijgt, daalt of dat de energiekosten mogelijk zijn verhoogd’. Een deelnemer vult aan: ‘En natuurlijk omdat je ieder jaar moet vergelijken of je kunt overstappen. Dat scheelt ook!’

De vergeten facturen

Er worden regelmatig vragen aan elkaar gesteld. Zo ook over het betalen van facturen: ‘Wat is een slimme manier om facturen niet te vergeten te betalen? Zonder dat deze op de eettafel blijven slingeren of onderaan je mailbox verdwijnen?’

Uiteraard adviseert het Nibud om facturen direct te betalen, maar als dat niet meteen lukt, kun je deze alvast inplannen in je online bankieren-omgeving. Als je dit enkele dagen na het ontvangen van je salaris of uitkering inplant, gaat het altijd goed. En anders kun je een paar dagen voor de uiterlijke betaaldatum een reminder voor jezelf in je agenda zetten.

Een van de deelnemers reageert verrast: ‘Nou, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! Dat inplannen is wel een hele goede! Ik stel het soms inderdaad uit omdat het dan niet uitkomt met mijn salaris, dus dit is een handige tip’.

Confronterend, maar leerzaam

Bij aanvang van de e-mailcoaching vul je een vragenlijst is, waar een score aan wordt gegeven. Na afloop van de coaching maak je deze test opnieuw, zodat je kunt zien of je score is verbeterd. Lang niet iedereen scoort een voldoende bij de start. ‘Ik scoor een dikke onvoldoende! Iets wat ik best wel wist, maar ik heb al die tijd met mijn kop in het zand gezeten :-(‘.

Andere deelnemer: ‘Mijn score is matig. Ik merk dat ik vaak achter de zaken aanloop, omdat er in mijn persoonlijke situatie veel speelt. Dan vind ik het moeilijker om alles bij te houden, maar dat is ook de reden om juist aan deze e-mailcoaching mee te doen’.

Dat de e-mailcoaching best confronterend kan zijn, wordt ook opgebiecht: ‘Ik ben net begonnen aan het opzoeken en scannen van garantiebewijzen. Wat een confrontatie is dat zeg! Zoveel spullen waar ik beter over na had moeten denken, volkomen overbodig. Geen wonder dat ik aan het einde van mijn geld nog een stukje maand over heb. Goed idee van Nibud!’

Kortom: een waardevolle e-mailcoaching voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij de financiële administratie. Of juist een fijne bevestiging dat je het goed doet!

Wel of geen uitvaartverzekering

24 augustus 2018

Het Nibud adviseert om via de Uitvaartberekenaar te berekenen wat een uitvaart ongeveer kost. Op basis daarvan kunt u bepalen hoeveel geld u ongeveer nodig heeft en hoe u dit bedrag wilt financieren.

U kunt uw uitvaart financieren met een uitvaartverzekering of met eigen geld (spaargeld). Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie.

Als u voldoende spaargeld heeft, kan de begrafenis of crematie daarvan worden betaald. Een uitvaartverzekering is dan niet noodzakelijk. Begin op tijd met sparen: wat is uw streefbedrag en over welke periode wilt u sparen? Heeft u geen geld om de uitvaart te betalen? Dan ontvangen uw nabestaanden de rekening.

Direct online hulp bij schulden

10 augustus 2018

Weblog | 10 augustus 2018

Onderzoek wijst uit dat het aantal huishoudens met problematische schulden groot is. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens is onzichtbaar, vindt de weg niet naar de schuldhulpverlening of valt al snel weer uit. Hoe krijgen we deze mensen beter in beeld? En het belangrijkste, hoe leiden we ze naar de juiste hulp?

Het Nibud, de Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies (HvA) werken samen aan een online platform dat als doel heeft de instroom in de schuldhulpverlening te bevorderen en de uitval te verminderen. Voorafgaand hebben we een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder hulpvragers. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd in een artikel in Sociaal Bestek.

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

In 2015 werd het aantal onzichtbare huishoudens met problematische schulden tussen de 351.000 en 571.000 geschat. Het aantal huishoudens met risicovolle schulden ligt nog hoger, ergens tussen de 614.000 en 858.000. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2012. En hoewel het aantal schuldenaren in Nederland dus stijgt, neemt het aantal Wnsp toekenningen af.

Veel schuldenaren zien op tegen de papierwinkel

11% schuldenaren in Wnsp haalt eindstreep niet

In 2012 stroomden nog 13.763 personen in de Wnsp. In 2017 zijn dat er nog maar 8.357. En 11% van de schuldenaren in de Wnsp haalt de eindstreep niet. Dit soort cijfers is overweldigend, en voor het Nibud, Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede interventies (HvA) dan ook reden te onderzoeken wat deze mensen nodig hebben en hoe we daar beter op kunnen aansluiten. Lees de uitkomsten van dit behoeftenonderzoek in het volledige artikel.

“Aanbevelingen Nibud goed en concreet”

21 juli 2018

Nieuwsbericht | 18 juni 2018

“Het goed bijhouden van de administratie is een belangrijke voorwaarde is om financiële problemen te voorkomen”, aldus staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Nibud constateerde afgelopen april in het rapport ‘Financiële administratie in een digitaal tijdperk’ dat minstens 40 procent van de Nederlanders moeite heeft het overzicht over hun administratie te bewaren. “Zorgelijk”, aldus Van Ark, in antwoord op de Kamervragen die over het rapport werden gesteld.

18- tot 35-jarigen hebben moeite met financiële administratie

Net als het Nibud vindt ook de staatssecretaris het opvallend dat juist de 18- tot 35-jarigen het moeilijk vinden om een financiële administratie in te richten. “De aanname dat opgroeien in een digitale wereld automatisch betekent dat jonge mensen hun digitale post beter op orde hebben, is dus niet terecht,” meldt Van Ark.

“Kinderen op jonge leeftijd financiële vaardigheden aanleren”

Ze staat dan ook achter het advies van het Nibud om meer aandacht te besteden aan financiële opvoeding. “Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd financiële vaardigheden aanleren, zowel thuis als op school,” aldus de staatssecretaris. Daarnaast spelen gemeenten ook een belangrijke rol in het voorkomen van en omgaan met schulden bij jongeren, vindt Van Ark.

“Neem je eigen verantwoordelijkheid”

Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat veel consumenten zich door automatische incasso’s niet bewust zijn van lopende abonnementen. “Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de consument zelf om die abonnementen in de gaten te houden”, aldus Van Ark.

Tegelijkertijd sluit ze zich aan bij het verzoek wat het Nibud bij het bedrijfsleven en de bancaire sector heeft neergelegd. Daarin raadt het Nibud aan een signaal te geven, voordat een abonnement automatisch wordt verlengd. Ook banken kunnen consumenten meer inzicht bieden in automatische incasso’s. Vanuit het rekeningoverzicht is het immers eenvoudig vast te stellen welke incasso’s consumenten hebben lopen.

De aanbevelingen van het Nibud vindt Van Ark daarom goed en concreet. Consumenten, bedrijven en instanties kunnen hier allen goed mee aan de slag.

Nibud benadrukt belang zomerpret voor alle kinderen

14 juli 2018

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink was op 10 juli jl. aanwezig in de Efteling waar Nationaal Fonds Kinderhulp 50 basisschoolkinderen die opgroeien in armoede trakteerde op een dagje pretpark en hen een zomerpakket aanbood. Nibud steunt dit initiatief.

In Nederland gaat 1 op de 9 kinderen nooit op vakantie. Terwijl zij klasgenoten of vriendjes zien genieten van dagjes weg of fijne vakanties, is er bij hen thuis soms niet eens geld voor een ijsje.

Uit de Nibud Vakantiegeldenquête 2018 blijkt dat een kwart van de Nederlanders dit jaar niet met vakantie gaat. 54 procent van hen vindt vakantie te duur. Mensen met een uitkering of een benedenmodaal inkomen vinden vakantie het vaakst te duur.

Zomerpretpakket namens Nationaal Fonds Kinderhulp

Op dinsdag 10 juli 2018 ontvingen de eerste 50 kinderen daarom een Zomerpretpakket namens Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze Zomerpretpakketten werden uitgereikt in de Efteling en het feest was natuurlijk helemaal compleet toen zij vervolgens alle 50 een heerlijke dag van het park mochten genieten, samen met hun gezin. In totaal ontvangen ruim 2.000 kinderen dit jaar zo’n Zomerpretpakket van Nationaal Fonds Kinderhulp.

Gerjoke neemt afscheid

13 juli 2018

In het jaar 2000 startte ik bij Nibud, aan de vooravond van de invoering van de euro. Mijn eerste werktelefoontje ging over het setje met de nieuwe euromuntjes, dat de overheid aan alle Nederlanders wilde sturen om alvast aan de euro te wennen.

Iedereen vanaf 9 jaar en ouder zou zo’n persoonlijk setje ontvangen. Maar is dat wel de goede leeftijd, werd mij gevraagd. Met de hand op de hoorn vroeg ik mijn nieuwe collega’s om raad. Ik leerde toen dat wij van het Nibud adviseren om de financiële opvoeding vanaf een jaar of 6 te starten. Deze informatie deelde ik vervolgens aan de andere kant van de lijn.

Het Nibud heeft impact

Tot mijn verbazing stond diezelfde week in de krant dat iedereen vanaf 6 jaar een set euromuntjes zou ontvangen. Wat een invloed had het Nibud! Omdat mijn eigen dochters destijds zelf 4 en 6 jaar jong waren, kon ik thuis direct aan de slag met het in de praktijk brengen van de Nibud-adviezen.

Grote invloed en status had het Nibud dus al in het jaar 2000. Dat is ook wat werken voor het Nibud al die jaren zo bijzonder maakt. Als Nibud willen we dat geld niet tot problemen leidt, dat mensen grip op hun geld krijgen én houden en dat ze de goede keuzes maken als deze financiële consequenties hebben. En dat zijn er een hoop! Wij willen daarbij helpen en als wat wij zeggen ook nog eens serieus genomen wordt, is dat heel fijn!

Onafhankelijk zijn én blijven

Maar dat maakt werken bij het Nibud natuurlijk ook spannend. Want de positie van een onafhankelijk en betrouwbaar instituut, onze reputatie, dat is het goud van het Nibud. Dat moet goed worden bewaakt! En dat betekent dat we altijd alert moeten blijven en nooit over een nacht ijs kunnen gaan. Ik ben er trots op dat dit tot op de dag van vandaag heel goed lukt.

Het Nibud is anno 2018 uitgegroeid tot hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën. In de media werd ik de machtigste vrouw van Nederland genoemd, waarbij ik de minister van Binnenlandse Zaken om mijn vingers wond. Maar die quotes gaan niet over mij persoonlijk, maar over het Nibud als organisatie. Het is hét bewijs dat het Nibud als onafhankelijke expert heel serieus wordt genomen.

Financiële educatie

Maar het Nibud is er in de eerste plaats natuurlijk voor de consument. De naam zegt het al: de ‘bud’ in de naam Nibud staat voor budgetvoorlichting. Maar voorlichting is niet simpelweg anderen vertellen hoe iets moet. Dan zou er tegenwoordig geen Nibud (meer) nodig zijn, als we alle Nederlanders verteld hebben hoe het zou moeten.

Door de jaren heen is de manier waarop het Nibud mensen helpt namelijk erg veranderd. Vooral omdat we steeds meer beseffen dat wij, als mensen, veel minder rationeel zijn dan we denken. Zeker als het over geldzaken gaat.

Ik ben een groot voorstander van verplichte financiële educatie op scholen en goede, het liefst interactieve, voorlichting voor volwassenen. Laten we in kleine stapjes denken en bekijken waar wij het consumenten gemakkelijker kunnen maken in de maatschappij. Zodat iedereen betere keuzes kan maken, vanuit de overheid, het financiële bedrijfsleven, voorlichtingsclubs, kortom: iedereen kan en moet daar iets aan bijdragen. Het liefst samen, want samen staan we sterker.

Heel Nederland zonder geldproblemen

Ik ben er geweldig trots op dat mijn collega’s van het Nibud hier wederom een voortrekkersrol in hebben genomen. Zij weten precies wat het leven kost en hoe mensen met hun geld omgaan. Hoe je het beste inkomsten en uitgaven in balans kunt houden. Het Nibud kan ouders en het onderwijs geweldig bijstaan om onze kinderen niet alleen financiële kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook leren om zich financieel gezond te gedragen.

Inmiddels zijn mijn eigen dochters 22 en 24 jaar. Ze hebben natuurlijk een geweldige financiële opvoeding gehad, helemaal volgens het boekje! En ikzelf? Ik heb 18 prachtige jaren gehad, waarin ook ik ontzettend veel heb geleerd.

Dank voor alle mooie jaren waarin ik jullie directeur mocht zijn. Ik weet zeker dat het Nibud, samen met jullie allen, nog heel veel moois gaat doen als het gaat om het uitvoeren van onze Nibud-droom: heel Nederland zonder geldproblemen. Ik blijf jullie volgen en ga jullie missen.

Warm afscheid Gerjoke Wilmink

12 juli 2018

In het prachtige pand van de Koninklijke Nederlandse Munt vond op maandag 2 juli jl. het afscheid van Nibud directeur Gerjoke Wilmink plaats.

Gerjoke heeft zich in haar functie bij het Nibud ruim 18 jaar ingezet voor het verantwoord besteden van geld en de Nederlandse huishoudportemonnee, dus waar kan haar afscheid beter plaatsvinden dan tussen de talloze Nederlandse munten op deze bijzondere locatie in Utrecht.

Het Muntgebouw Utrecht stroomde op deze zonnige maandagmiddag vol met genodigden uit de publieke sector en financiële dienstverlening. Rond de klok van vier uur nam Nibud-collega Brigitte ter Laak het woord om iedereen welkom te heten en gaf daarna het woord aan Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig directeur Financiële Markten.

Zakgeld vanaf 6 jaar

Bernard ter Haar vertelt vol waardering over Gerjoke’s rol binnen het Nibud hoe hij zowel het Nibud als Gerjoke als grote steun en tegelijkertijd luis in de pels heeft ervaren. Natuurlijk wordt Gerjoke’s besluit betreft het setje euromunten – dat Nederlandse burgers cadeau kregen bij de invoering van de euro – aangehaald. In december 2001 werden onder iedereen van 6 jaar en ouder miljoenen van de kartonnen setjes verspreid. Daarin zaten munten van 2 en 1 euro en van 50, 20, 10, 5, 2 en 1 eurocent.

Toen Gerjoke nog geen dag in dienst was, kreeg ze een telefoontje van Felix Cohen van de Consumentenbond aan de vooravond van de invoering van de euro. Iedereen in Nederland vanaf 9 jaar zou een setje munten krijgen om kennis te maken met de euro. “Vanaf welke leeftijd moet je zo’n muntje geven”, vroeg Cohen.

Gerjoke vloog naar haar splinternieuwe collega’s binnen het Nibud: ons advies is zakgeld te geven vanaf 6 jaar, dus zouden ook alle Nederlandse inwoners van 6 jaar en ouder zo’n setje moeten krijgen. En dat adviseerde het Nibud dan ook. Het was natuurlijk geweldig om vervolgens te merken dat heel Nederland vanaf 6 jaar een setje had gekregen. Wat een impact!

Financiële stress en gedrag

Daarna is het woord aan Wilco van Dijk, hoogleraar Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag en binnen zijn rol nauw verbonden met het Nibud. Wilco geeft een hoorcollege over financiële stress en de invloed hiervan op je gedrag.

Financiële stress leidt tot moeite hebben met focus. Door het verlies aan focus ga je minder plannen en maak je meer impulsieve besluiten. Ook de psychologische factoren veranderen. Als gevolg daarvan stel je vervolgens beslissingen uit en neem je grote(re) risico’s, bijvoorbeeld op vlak van je gezondheid, vertelt Wilco. De zaal luistert ademloos naar de materie en de tijd vliegt voorbij.

Drie bijzondere spaarpotten

Als laatste spreker is Elly Blanksma aan het woord, voorzitter van de Raad van Toezicht binnen het Nibud en burgemeester van Helmond.

Elly heeft een compilatie gemaakt van de vele mediaoptredens van Gerjoke door de jaren heen en het is bijzonder om 18 jaar Gerjoke in beeld te zien.

Gerjoke krijgt, behalve mooie woorden door Elly gesproken, drie spaarpotten cadeau, waarvan één voor haar nieuwe werkgever: Alzheimer Nederland.

Ken je mij

Daarna wordt de zaal plots verrast door een jong meisje dat de zaal binnenkomt met een microfoon in haar hand. De 11-jarige Yosina Rumajauw, winnares van The Voice Kids 2018, zingt loepzuiver het nummer Ken je mij voor Gerjoke. De zaal is muisstil terwijl dit prachtige lied klinkt.

Ik zal jullie missen

Last but not least is Gerjoke Wilmink zelf aan het word. Ze vertelt enthousiast en liefdevol over haar geliefde Nibud. Ook is ze vol vertrouwen over de toekomst van het Nibud en benadrukt ze hoezeer ze gelooft in de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Natuurlijk was het vertrekken een dubbel besluit, waarbij zichtbaar is dat het Nibud als organisatie en de Nibud-missie haar aan het hart gaat. Bij de laatste zin van haar toespraak moet ze dan ook even slikken. “Ik zal jullie missen”.

Tijdens de borrel worden herinneringen en anekdotes gedeeld en wordt de cadeautafel steeds voller. We kijken terug op een mooie middag met een warm afscheid, bedanken Gerjoke nogmaals voor 18 prachtige Nibud-jaren en wensen haar het allerbeste in haar nieuwe functie bij Alzheimer Nederland.

Nibud: Koopkrachtplaatjes grillig

18 september 2018

Persbericht | 18 september 2018

Enkele minnetjes, veel verschillende kleine plusjes. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) concludeert dat de koopkrachtveranderingen volgend jaar behoorlijk uiteenlopen. Uit berekeningen die het instituut heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag 2018 presenteerde, komt een grillig beeld.

De verschillen lopen uiteen van -0,9 tot +2,8 procent. Werkenden met een modaal inkomen (2100 euro netto per maand) gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar hun koopkracht stijgt veelal met minder dan 1 procent. Bij sommige werkenden met een lager inkomen ziet het Nibud minnetjes. Het instituut adviseert daarom iedereen om goed te kijken naar de eigen situatie.

Stijging tot +128 euro

Vrijwel iedereen profiteert van de belastingverlagingen, de verhoging van de heffingskortingen en de loonstijgingen. Tweeverdieners met bovenmodale inkomens profiteren het meest, zij hebben 128 euro per maand meer te besteden. Mensen die in 2019 geen hoger salaris ontvangen, hebben baat bij de belastingverlichting. Hun koopkracht gaat er op vooruit omdat de heffingskortingen stijgen. Dit geldt niet voor de bovenmodale inkomens, hier blijven de heffingskortingen gelijk.

Ondanks de stijging van de zorgpremie, de btw-verhoging en de algemene prijsstijgingen hebben de meeste huishoudens volgend jaar meer te besteden, gemiddeld 35 euro meer.

Daling tot -26 euro

Gezinnen met kinderen zullen in sommige gevallen hun koopkracht zien dalen. Tweeverdieners met kinderen gaan erop achteruit als één van de partners minder verdient dan het minimumloon. De veranderde combinatiekorting leidt voor deze huishoudens tot een koopkrachtdaling van 0,2 tot 0,9 procent.

Voor een gezin met een modaal inkomen van 35.000 euro en één kind, waarvan één van de partners 10.000 euro per jaar verdient, betekent dat een koopkrachtdaling van 26 euro per maand. Voor alleenverdieners jonger dan 55 jaar geldt dat zij opnieuw zullen merken dat de algemene heffingskorting van de niet-verdienende partner (de ‘aanrechtsubsidie’) verder wordt afgebouwd.

Btw-verhoging

Het lage btw-tarief stijgt volgend jaar van 6 naar 9 procent. Onder het lage btw-tarief vallen onder andere voeding, boeken en theatervoorstellingen. Deze verhoging zorgt naar verwachting voor een prijsstijging van 0,6 procent. Samen met de algemene prijsstijgingen betekent dat een stijging van de prijzen met gemiddeld 2,4 procent. Huishoudens die relatief veel uitgeven omdat zij een dieet, medicijnen en/of zorghulpmiddelen nodig hebben, gaan er waarschijnlijk iets minder in koopkracht op vooruit.

Stijging uitkeringen hoger dan pensioenen

Niet alleen de lonen gaan omhoog, ook de uitkeringen stijgen. Van de bijstandsgerechtigden gaan stellen met kinderen er het meest op vooruit, hun koopkracht stijgt met 30 euro per maand. De ouderen merken ook iets van de lastenverlichting omdat de ouderenkorting stijgt. De aanvullende pensioenen worden echter maar licht geïndexeerd (0,2 procent) en daarom stijgt de koopkracht van gepensioneerden minder hard dan die van andere groepen. Van 0,1 procent (voor een echtpaar met een aanvullend pensioen van 40.000 euro) tot 1,3 procent (voor een echtpaar met een aanvullend pensioen van 7.500 euro).

Voor het eerst sinds jaren gaan gepensioneerden er niet op achteruit. Om hier optimaal van te kunnen profiteren, is het wel belangrijk dat ouderen alle toeslagen aanvragen, waar zij voor in aanmerking komen.

Stellen meer zorgtoeslag dan alleenstaanden

De premie voor de basiszorgverzekering stijgt met 10 euro. De laagste inkomens worden gecompenseerd met een hogere zorgtoeslag. Hierbij zijn stellen beter af dan alleenstaanden. Zij krijgen maximaal 24 euro meer, alleenstaanden ontvangen maximaal 8 euro om de premiestijging op te vangen.

Kinderopvangtoeslag stijgt flink

De prijzen van de dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gaan omhoog, de kinderopvangtoeslag voor het eerste kind gaat echter ook omhoog. Buitenschoolse opvang wordt iets goedkoper. Voor mensen met kinderen op de buitenschoolse opvang stijgt de koopkracht daardoor meer dan voor mensen die gebruik maken van de dagopvang.

BufferBerekenaar helpt invuller geld apart te zetten

14 september 2018

Nieuwsbericht | 14 september 2018

Het Nibud heeft haar rekentool BufferBerekenaar uitgebreid met een extra stap: het actieplan. Invullers van de tool die hun gewenste bufferbedrag nog niet beschikbaar hebben, worden zo op weg geholpen om daar een maandelijks bedrag voor opzij te gaan zetten.

De BufferBerekenaar is de meest populaire tool van het Nibud, die jaarlijks zo’n 200.000 keer wordt ingevuld op Nibud.nl. De tool is bedoeld om snel inzicht te krijgen welk bedrag in een huishouden verstandig is om achter de hand te hebben voor de moeilijk te plannen maar noodzakelijke uitgaven, zoals reparaties of onderhoud aan een woning.

Naar sparen als vaste maandelijkse uitgave

Uit onderzoek weet het Nibud dat in Nederland zo’n 2,5 miljoen huishoudens te weinig geld achter de hand hebben. Dit vergroot hun risico om in financiële problemen te komen. Het Nibud pleit er daarom voor dat huishoudens maandelijks geld opzij zetten om een adviesbuffer te bereiken. Is dit bufferbedrag behaald, dan adviseert het Nibud om maandelijks een vast bedrag opzij te zetten om de buffer op peil te houden. Met de extra stap in de BufferBerekenaar helpt het Nibud consumenten op weg om zo’n aanvulling van de spaarrekening als vaste maandelijkse uitgave op te nemen, in plaats van vooral te sparen door incidenteel apart te zetten wat over is.

Haalbaar bedrag

Uit reacties van consumenten op de tool blijkt dat invullers het prettig vinden om een richtlijn van het Nibud te ontvangen voor hoeveel geld verstandig is om achter de hand te hebben. Tegelijk hebben consumenten soms de wens om (tijdelijk) een lagere buffer aan te houden, bijvoorbeeld omdat ze nét een nieuwe auto hebben gekocht en nu dus minder kans hebben dat deze stuk gaat. Om die reden heeft het Nibud een actieplan toegevoegd als extra stap in de BufferBerekenaar. Daarin staan de adviesbuffer én het geadviseerde maandelijkse spaarbedrag vermeld, maar heeft de invuller de mogelijkheid om dit zelf aan te passen tot een haalbaar maandelijkse spaarbedrag.

Ruim 2.000 consumenten aangemeld voor Nibud e-mailcoaching Bewaar

5 september 2018

Nieuwsbericht | 5 september 2018

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 40 procent van de Nederlanders moeite heeft met het op orde houden van de financiële administratie. Met de gratis e-mailcoaching Bewaar, die in april jl. werd gelanceerd, scheppen consumenten in acht weken orde in hun financiële administratie.

Als pilot konden deelnemers ervaringen delen in een besloten Facebookgroep. Deelnemers kijken enthousiast terug op de e-mailcoaching. Binnen de Facebookgroep was er in de eerste 8 weken iedere avond een chatsessie met Nibud-coaches Gea en Marion. Ook deelden deelnemers onderling vragen en tips. Daarnaast bood de groep ruimte om feedback, ervaringen en terugkoppeling over de e-mailcoaching aan het Nibud te geven.

Eindelijk die administratie op orde

Veel deelnemers melden in de groep dat ze nu eindelijk eens aan de administratie zijn begonnen. ‘Dit was eigenlijk direct een mogelijkheid om alles goed uit te pluizen en veel weg te doen’, aldus een deelneemster. Dat herkennen andere deelnemers ook. ‘Ik schreef me in omdat ik rekeningen met regelmaat niet kon terugvinden en daardoor te laat was met betalen. Hoewel het nooit tot problemen heeft geleid, omdat ik altijd nog op tijd betaalde, voelde het toch niet prettig. Dankzij de e-mailcoaching heb ik alles nu mooi op orde!’

‘Mijn score is verdubbeld: deelname geslaagd!’

Eén van de deelnemers scoorde bij aanvang van de e-mailcoaching 24 punten op de test: een onvoldoende. Na afloop scoorde hij het dubbele: 48 punten. ‘Dat vind ik wel een succes’, zegt hij trots. ‘Ik merk persoonlijk de verbetering ook, dus meedoen was absoluut de moeite waard. Het programma verraste het programma me, omdat er ook aandacht werd besteed aan bijvoorbeeld abonnementen die je hebt lopen. Al met al past het goed bij het Nibud en werden er aardige bespaartips gegeven’.

Het Nibud peilde ook via een enquête de tevredenheid van de deelnemers. Voor aanvang van de e-mailcoaching Bewaar gaf 34% van de deelnemers aan hun administratie geordend te bewaren. Na afloop van de e-mailcoaching is dit percentage gestegen tot 80%. Deelnemers geven aan sinds het traject vaker dagelijks de post te openen, maar ook digitaal checken ze regelmatiger de meldingen binnen mijn-omgevingen (zoals van de overheid, internetbankieren of overzichten van je verbruikskosten voor energie of telefonie). De deelnemers gaan actiever aan de slag met hun administratie en doen dit sinds de e-mailcoaching op wekelijkse basis. Deelnemers met een partner geven aan samen meer over de financiën te praten.

Vrijwilligers delen tips met cliënten

Sommige deelnemers waren van nature al erg secuur in de financiële administratie, maar deden mee om de tips in de praktijk met anderen te delen. ‘Ik gebruik de Nibud tabbladen sinds 2012 in mijn vrijwilligerswerk en vind deze e-mailcoaching een welkome toevoeging’, aldus een vrijwilligster. ‘Het helpt me om mensen thuis met hun administratie te ondersteunen’.

Goede resultaten en enthousiaste gebruikers e-mailcoaching

Het Nibud kijkt terug op een succesvolle lancering van de e-mailcoaching Bewaar en ook wordt de Nibud Bewaarwijzer veelvuldig door consumenten gedownload. Je kunt je nog steeds gratis inschrijven op de e-mailcoaching Bewaar. Sinds april 2018 hebben al ruim 2.000 consumenten meegedaan. De jongste deelnemer is 18 jaar en de oudste deelnemer 89 jaar. 75% van de deelnemers is vrouw en een kwart man.

Ook geïnteresseerd in de e-mailcoaching Bewaar?

‘Van mijn kop in het zand naar overzicht’

31 augustus 2018

Weblog | 31 augustus 2018

De Nibud e-mailcoaching Bewaar is een populaire online cursus. Sinds de lancering van de e-mailcoaching maken ruim er 2.000 consumenten gebruik van. Leerzaam en informatief, maar soms ook confronterend. De meest gehoorde reacties, vragen en opmerkingen van deelnemers lees je in deze blog.

‘Ik word gek van de bonnetjes’

Eén van de opdrachten uit de e-mailcoaching is het ordenen van je administratie. Dat is niet van iedereen een hobby, zo blijkt uit de reacties. ‘Pff, ik ben vandaag begonnen en heb flink kunnen ordenen. Maar met alle bonnetjes en garantiebewijzen kan ik bijna een map vullen! Hoe lang moet je dat nu eigenlijk bewaren en op welke manier?’

Veel deelnemers geven tips om foto’s te maken van je bonnetjes of deze in te scannen. Niet alleen omdat dit digitaal bewaren minder ruimte inneemt, maar ook omdat de geprinte bonnen en facturen na een bepaalde periode steeds minder leesbaar worden. Maar hoe lang moet je deze dan bewaren om aanspraak te maken op je garantie of verzekering?

‘Ik vind het soms wel lastig, want je hebt garantie van de leverancier, maar als die termijn verlopen is, heb je de bon misschien ooit nog nodig bij bijvoorbeeld een verzekeringskwestie, voor de inboedelverzekering’. Dat is iets wat veel deelnemers herkennen. Wat is daarin het advies van het Nibud?

Gea Schonewille, Nibud: ‘We raden inderdaad aan om een foto of scan te maken van je garantiebewijs, omdat papieren bonnetjes soms na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn. Daarnaast is het het meest overzichtelijk om je administratie op één plek te bewaren. Dus of alles digitaal of alles op papier in een map. Als je veel berichten digitaal ontvangt, is een digitale administratie het handigst. In het begin kost het inrichten even veel tijd, maar daarna gaat dit het snelst’.

Digitaal of op papier?

Op de vraag of je de administratie digitaal of op papier bewaart, lopen de meningen flink uiteen. Deelnemer: ‘Graag zou ik beide doen, zowel op papier als online. Helaas is mijn partner (nog) niet erg handig met de computer, maar ik wil het hem wel graag uitleggen. Ik ben ook geen grote fan van online, maar ik vrees dat we in de toekomst niet meer anders kunnen’.

Een andere deelnemer is juist erg blij met de digitalisering. ‘Mijn belangrijkste zaken krijg ik al digitaal. Ik deel het in categorieën in en maak mapjes met verschillende onderwerpen’. En sommige deelnemers geven eerlijk toe dat er nog geen systeem is en ze zich daarom juist voor de e-mailcoaching hebben aangemeld.

Zij zijn gelukkig niet de enigen die moeite hebben met financiële administratie, zo blijkt uit de vele reacties: ‘Mijn papieren administratie is redelijk in orde. Mijn digitale administratie is een ramp! Ik wil eerst mijn digitale administratie goed inrichten. Mijn uiteindelijke doel is volledig digitaal’.

Hoe lang moet je financiële papieren bewaren?

Een andere deelnemer reageert: ‘Oh, wat herkenbaar om te lezen. Ik heb sowieso moeite met het netjes opbergen van de administratie, zowel digitaal als op papier. Die rompslomp, pff. En wat mag je nu precies weggooien en na welke termijn?’

Nibud: Sommige documenten kun je na een jaar weggooien, andere kun je beter langer bewaren. Zoals salarisstroken en uitkeringsstrookjes: bewaar deze bij voorkeur twee jaar. Jaarafrekeningen van gas, water en elektriciteit kun je het beste drie jaar bewaren. Je belastingaangifte, definitieve aanslagen toeslagen, pensioenoverzichten en jaaroverzichten van werk of uitkering moet je het langst bewaren, maar vijf jaar is voldoende.

In principe kunnen belangrijke documenten ook digitaal bewaard worden, maar voor sommige documenten heb je het papieren origineel óók nodig. Denk hierbij aan je identiteitsbewijs, een paspoort, je hypotheekakte en diploma’s.

Eén van de deelnemers vraagt verbaasd: ‘Waarom is het verstandig de papieren van je gas, water en elektriciteit zo lang te bewaren? Kan daar iemand daar na drie jaar nog om vragen of is dat voor je eigen administratie?’

Marion Weijers, Nibud: ‘Meerdere jaren bewaren is handig om je eindafrekening te vergelijken met die van het jaar ervoor. Daarmee krijg je inzicht in of je verbruik gelijk blijft, stijgt, daalt of dat de energiekosten mogelijk zijn verhoogd’. Een deelnemer vult aan: ‘En natuurlijk omdat je ieder jaar moet vergelijken of je kunt overstappen. Dat scheelt ook!’

De vergeten facturen

Er worden regelmatig vragen aan elkaar gesteld. Zo ook over het betalen van facturen: ‘Wat is een slimme manier om facturen niet te vergeten te betalen? Zonder dat deze op de eettafel blijven slingeren of onderaan je mailbox verdwijnen?’

Uiteraard adviseert het Nibud om facturen direct te betalen, maar als dat niet meteen lukt, kun je deze alvast inplannen in je online bankieren-omgeving. Als je dit enkele dagen na het ontvangen van je salaris of uitkering inplant, gaat het altijd goed. En anders kun je een paar dagen voor de uiterlijke betaaldatum een reminder voor jezelf in je agenda zetten.

Een van de deelnemers reageert verrast: ‘Nou, dat ik daar niet eerder aan heb gedacht! Dat inplannen is wel een hele goede! Ik stel het soms inderdaad uit omdat het dan niet uitkomt met mijn salaris, dus dit is een handige tip’.

Confronterend, maar leerzaam

Bij aanvang van de e-mailcoaching vul je een vragenlijst is, waar een score aan wordt gegeven. Na afloop van de coaching maak je deze test opnieuw, zodat je kunt zien of je score is verbeterd. Lang niet iedereen scoort een voldoende bij de start. ‘Ik scoor een dikke onvoldoende! Iets wat ik best wel wist, maar ik heb al die tijd met mijn kop in het zand gezeten :-(‘.

Andere deelnemer: ‘Mijn score is matig. Ik merk dat ik vaak achter de zaken aanloop, omdat er in mijn persoonlijke situatie veel speelt. Dan vind ik het moeilijker om alles bij te houden, maar dat is ook de reden om juist aan deze e-mailcoaching mee te doen’.

Dat de e-mailcoaching best confronterend kan zijn, wordt ook opgebiecht: ‘Ik ben net begonnen aan het opzoeken en scannen van garantiebewijzen. Wat een confrontatie is dat zeg! Zoveel spullen waar ik beter over na had moeten denken, volkomen overbodig. Geen wonder dat ik aan het einde van mijn geld nog een stukje maand over heb. Goed idee van Nibud!’

Kortom: een waardevolle e-mailcoaching voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij de financiële administratie. Of juist een fijne bevestiging dat je het goed doet!

Wel of geen uitvaartverzekering

24 augustus 2018

Het Nibud adviseert om via de Uitvaartberekenaar te berekenen wat een uitvaart ongeveer kost. Op basis daarvan kunt u bepalen hoeveel geld u ongeveer nodig heeft en hoe u dit bedrag wilt financieren.

U kunt uw uitvaart financieren met een uitvaartverzekering of met eigen geld (spaargeld). Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie.

Als u voldoende spaargeld heeft, kan de begrafenis of crematie daarvan worden betaald. Een uitvaartverzekering is dan niet noodzakelijk. Begin op tijd met sparen: wat is uw streefbedrag en over welke periode wilt u sparen? Heeft u geen geld om de uitvaart te betalen? Dan ontvangen uw nabestaanden de rekening.

Direct online hulp bij schulden

10 augustus 2018

Weblog | 10 augustus 2018

Onderzoek wijst uit dat het aantal huishoudens met problematische schulden groot is. Een aanzienlijk deel van deze huishoudens is onzichtbaar, vindt de weg niet naar de schuldhulpverlening of valt al snel weer uit. Hoe krijgen we deze mensen beter in beeld? En het belangrijkste, hoe leiden we ze naar de juiste hulp?

Het Nibud, de Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede Interventies (HvA) werken samen aan een online platform dat als doel heeft de instroom in de schuldhulpverlening te bevorderen en de uitval te verminderen. Voorafgaand hebben we een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder hulpvragers. De uitkomsten daarvan zijn gepubliceerd in een artikel in Sociaal Bestek.

Online platform in de maak voor vragen over schulden en om slim te verwijzen

In 2015 werd het aantal onzichtbare huishoudens met problematische schulden tussen de 351.000 en 571.000 geschat. Het aantal huishoudens met risicovolle schulden ligt nog hoger, ergens tussen de 614.000 en 858.000. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2012. En hoewel het aantal schuldenaren in Nederland dus stijgt, neemt het aantal Wnsp toekenningen af.

Veel schuldenaren zien op tegen de papierwinkel

11% schuldenaren in Wnsp haalt eindstreep niet

In 2012 stroomden nog 13.763 personen in de Wnsp. In 2017 zijn dat er nog maar 8.357. En 11% van de schuldenaren in de Wnsp haalt de eindstreep niet. Dit soort cijfers is overweldigend, en voor het Nibud, Universiteit Leiden en het lectoraat Armoede interventies (HvA) dan ook reden te onderzoeken wat deze mensen nodig hebben en hoe we daar beter op kunnen aansluiten. Lees de uitkomsten van dit behoeftenonderzoek in het volledige artikel.

“Aanbevelingen Nibud goed en concreet”

21 juli 2018

Nieuwsbericht | 18 juni 2018

“Het goed bijhouden van de administratie is een belangrijke voorwaarde is om financiële problemen te voorkomen”, aldus staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het Nibud constateerde afgelopen april in het rapport ‘Financiële administratie in een digitaal tijdperk’ dat minstens 40 procent van de Nederlanders moeite heeft het overzicht over hun administratie te bewaren. “Zorgelijk”, aldus Van Ark, in antwoord op de Kamervragen die over het rapport werden gesteld.

18- tot 35-jarigen hebben moeite met financiële administratie

Net als het Nibud vindt ook de staatssecretaris het opvallend dat juist de 18- tot 35-jarigen het moeilijk vinden om een financiële administratie in te richten. “De aanname dat opgroeien in een digitale wereld automatisch betekent dat jonge mensen hun digitale post beter op orde hebben, is dus niet terecht,” meldt Van Ark.

“Kinderen op jonge leeftijd financiële vaardigheden aanleren”

Ze staat dan ook achter het advies van het Nibud om meer aandacht te besteden aan financiële opvoeding. “Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd financiële vaardigheden aanleren, zowel thuis als op school,” aldus de staatssecretaris. Daarnaast spelen gemeenten ook een belangrijke rol in het voorkomen van en omgaan met schulden bij jongeren, vindt Van Ark.

“Neem je eigen verantwoordelijkheid”

Uit het Nibud-onderzoek blijkt ook dat veel consumenten zich door automatische incasso’s niet bewust zijn van lopende abonnementen. “Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de consument zelf om die abonnementen in de gaten te houden”, aldus Van Ark.

Tegelijkertijd sluit ze zich aan bij het verzoek wat het Nibud bij het bedrijfsleven en de bancaire sector heeft neergelegd. Daarin raadt het Nibud aan een signaal te geven, voordat een abonnement automatisch wordt verlengd. Ook banken kunnen consumenten meer inzicht bieden in automatische incasso’s. Vanuit het rekeningoverzicht is het immers eenvoudig vast te stellen welke incasso’s consumenten hebben lopen.

De aanbevelingen van het Nibud vindt Van Ark daarom goed en concreet. Consumenten, bedrijven en instanties kunnen hier allen goed mee aan de slag.

Nibud benadrukt belang zomerpret voor alle kinderen

14 juli 2018

Nibud-directeur Gerjoke Wilmink was op 10 juli jl. aanwezig in de Efteling waar Nationaal Fonds Kinderhulp 50 basisschoolkinderen die opgroeien in armoede trakteerde op een dagje pretpark en hen een zomerpakket aanbood. Nibud steunt dit initiatief.

In Nederland gaat 1 op de 9 kinderen nooit op vakantie. Terwijl zij klasgenoten of vriendjes zien genieten van dagjes weg of fijne vakanties, is er bij hen thuis soms niet eens geld voor een ijsje.

Uit de Nibud Vakantiegeldenquête 2018 blijkt dat een kwart van de Nederlanders dit jaar niet met vakantie gaat. 54 procent van hen vindt vakantie te duur. Mensen met een uitkering of een benedenmodaal inkomen vinden vakantie het vaakst te duur.

Zomerpretpakket namens Nationaal Fonds Kinderhulp

Op dinsdag 10 juli 2018 ontvingen de eerste 50 kinderen daarom een Zomerpretpakket namens Nationaal Fonds Kinderhulp. Deze Zomerpretpakketten werden uitgereikt in de Efteling en het feest was natuurlijk helemaal compleet toen zij vervolgens alle 50 een heerlijke dag van het park mochten genieten, samen met hun gezin. In totaal ontvangen ruim 2.000 kinderen dit jaar zo’n Zomerpretpakket van Nationaal Fonds Kinderhulp.

Gerjoke neemt afscheid

13 juli 2018

In het jaar 2000 startte ik bij Nibud, aan de vooravond van de invoering van de euro. Mijn eerste werktelefoontje ging over het setje met de nieuwe euromuntjes, dat de overheid aan alle Nederlanders wilde sturen om alvast aan de euro te wennen.

Iedereen vanaf 9 jaar en ouder zou zo’n persoonlijk setje ontvangen. Maar is dat wel de goede leeftijd, werd mij gevraagd. Met de hand op de hoorn vroeg ik mijn nieuwe collega’s om raad. Ik leerde toen dat wij van het Nibud adviseren om de financiële opvoeding vanaf een jaar of 6 te starten. Deze informatie deelde ik vervolgens aan de andere kant van de lijn.

Het Nibud heeft impact

Tot mijn verbazing stond diezelfde week in de krant dat iedereen vanaf 6 jaar een set euromuntjes zou ontvangen. Wat een invloed had het Nibud! Omdat mijn eigen dochters destijds zelf 4 en 6 jaar jong waren, kon ik thuis direct aan de slag met het in de praktijk brengen van de Nibud-adviezen.

Grote invloed en status had het Nibud dus al in het jaar 2000. Dat is ook wat werken voor het Nibud al die jaren zo bijzonder maakt. Als Nibud willen we dat geld niet tot problemen leidt, dat mensen grip op hun geld krijgen én houden en dat ze de goede keuzes maken als deze financiële consequenties hebben. En dat zijn er een hoop! Wij willen daarbij helpen en als wat wij zeggen ook nog eens serieus genomen wordt, is dat heel fijn!

Onafhankelijk zijn én blijven

Maar dat maakt werken bij het Nibud natuurlijk ook spannend. Want de positie van een onafhankelijk en betrouwbaar instituut, onze reputatie, dat is het goud van het Nibud. Dat moet goed worden bewaakt! En dat betekent dat we altijd alert moeten blijven en nooit over een nacht ijs kunnen gaan. Ik ben er trots op dat dit tot op de dag van vandaag heel goed lukt.

Het Nibud is anno 2018 uitgegroeid tot hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën. In de media werd ik de machtigste vrouw van Nederland genoemd, waarbij ik de minister van Binnenlandse Zaken om mijn vingers wond. Maar die quotes gaan niet over mij persoonlijk, maar over het Nibud als organisatie. Het is hét bewijs dat het Nibud als onafhankelijke expert heel serieus wordt genomen.

Financiële educatie

Maar het Nibud is er in de eerste plaats natuurlijk voor de consument. De naam zegt het al: de ‘bud’ in de naam Nibud staat voor budgetvoorlichting. Maar voorlichting is niet simpelweg anderen vertellen hoe iets moet. Dan zou er tegenwoordig geen Nibud (meer) nodig zijn, als we alle Nederlanders verteld hebben hoe het zou moeten.

Door de jaren heen is de manier waarop het Nibud mensen helpt namelijk erg veranderd. Vooral omdat we steeds meer beseffen dat wij, als mensen, veel minder rationeel zijn dan we denken. Zeker als het over geldzaken gaat.

Ik ben een groot voorstander van verplichte financiële educatie op scholen en goede, het liefst interactieve, voorlichting voor volwassenen. Laten we in kleine stapjes denken en bekijken waar wij het consumenten gemakkelijker kunnen maken in de maatschappij. Zodat iedereen betere keuzes kan maken, vanuit de overheid, het financiële bedrijfsleven, voorlichtingsclubs, kortom: iedereen kan en moet daar iets aan bijdragen. Het liefst samen, want samen staan we sterker.

Heel Nederland zonder geldproblemen

Ik ben er geweldig trots op dat mijn collega’s van het Nibud hier wederom een voortrekkersrol in hebben genomen. Zij weten precies wat het leven kost en hoe mensen met hun geld omgaan. Hoe je het beste inkomsten en uitgaven in balans kunt houden. Het Nibud kan ouders en het onderwijs geweldig bijstaan om onze kinderen niet alleen financiële kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook leren om zich financieel gezond te gedragen.

Inmiddels zijn mijn eigen dochters 22 en 24 jaar. Ze hebben natuurlijk een geweldige financiële opvoeding gehad, helemaal volgens het boekje! En ikzelf? Ik heb 18 prachtige jaren gehad, waarin ook ik ontzettend veel heb geleerd.

Dank voor alle mooie jaren waarin ik jullie directeur mocht zijn. Ik weet zeker dat het Nibud, samen met jullie allen, nog heel veel moois gaat doen als het gaat om het uitvoeren van onze Nibud-droom: heel Nederland zonder geldproblemen. Ik blijf jullie volgen en ga jullie missen.

Warm afscheid Gerjoke Wilmink

12 juli 2018

In het prachtige pand van de Koninklijke Nederlandse Munt vond op maandag 2 juli jl. het afscheid van Nibud directeur Gerjoke Wilmink plaats.

Gerjoke heeft zich in haar functie bij het Nibud ruim 18 jaar ingezet voor het verantwoord besteden van geld en de Nederlandse huishoudportemonnee, dus waar kan haar afscheid beter plaatsvinden dan tussen de talloze Nederlandse munten op deze bijzondere locatie in Utrecht.

Het Muntgebouw Utrecht stroomde op deze zonnige maandagmiddag vol met genodigden uit de publieke sector en financiële dienstverlening. Rond de klok van vier uur nam Nibud-collega Brigitte ter Laak het woord om iedereen welkom te heten en gaf daarna het woord aan Bernard ter Haar, directeur-generaal sociale zekerheid en integratie op het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig directeur Financiële Markten.

Zakgeld vanaf 6 jaar

Bernard ter Haar vertelt vol waardering over Gerjoke’s rol binnen het Nibud hoe hij zowel het Nibud als Gerjoke als grote steun en tegelijkertijd luis in de pels heeft ervaren. Natuurlijk wordt Gerjoke’s besluit betreft het setje euromunten – dat Nederlandse burgers cadeau kregen bij de invoering van de euro – aangehaald. In december 2001 werden onder iedereen van 6 jaar en ouder miljoenen van de kartonnen setjes verspreid. Daarin zaten munten van 2 en 1 euro en van 50, 20, 10, 5, 2 en 1 eurocent.

Toen Gerjoke nog geen dag in dienst was, kreeg ze een telefoontje van Felix Cohen van de Consumentenbond aan de vooravond van de invoering van de euro. Iedereen in Nederland vanaf 9 jaar zou een setje munten krijgen om kennis te maken met de euro. “Vanaf welke leeftijd moet je zo’n muntje geven”, vroeg Cohen.

Gerjoke vloog naar haar splinternieuwe collega’s binnen het Nibud: ons advies is zakgeld te geven vanaf 6 jaar, dus zouden ook alle Nederlandse inwoners van 6 jaar en ouder zo’n setje moeten krijgen. En dat adviseerde het Nibud dan ook. Het was natuurlijk geweldig om vervolgens te merken dat heel Nederland vanaf 6 jaar een setje had gekregen. Wat een impact!

Financiële stress en gedrag

Daarna is het woord aan Wilco van Dijk, hoogleraar Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag en binnen zijn rol nauw verbonden met het Nibud. Wilco geeft een hoorcollege over financiële stress en de invloed hiervan op je gedrag.

Financiële stress leidt tot moeite hebben met focus. Door het verlies aan focus ga je minder plannen en maak je meer impulsieve besluiten. Ook de psychologische factoren veranderen. Als gevolg daarvan stel je vervolgens beslissingen uit en neem je grote(re) risico’s, bijvoorbeeld op vlak van je gezondheid, vertelt Wilco. De zaal luistert ademloos naar de materie en de tijd vliegt voorbij.

Drie bijzondere spaarpotten

Als laatste spreker is Elly Blanksma aan het woord, voorzitter van de Raad van Toezicht binnen het Nibud en burgemeester van Helmond.

Elly heeft een compilatie gemaakt van de vele mediaoptredens van Gerjoke door de jaren heen en het is bijzonder om 18 jaar Gerjoke in beeld te zien.

Gerjoke krijgt, behalve mooie woorden door Elly gesproken, drie spaarpotten cadeau, waarvan één voor haar nieuwe werkgever: Alzheimer Nederland.

Ken je mij

Daarna wordt de zaal plots verrast door een jong meisje dat de zaal binnenkomt met een microfoon in haar hand. De 11-jarige Yosina Rumajauw, winnares van The Voice Kids 2018, zingt loepzuiver het nummer Ken je mij voor Gerjoke. De zaal is muisstil terwijl dit prachtige lied klinkt.

Ik zal jullie missen

Last but not least is Gerjoke Wilmink zelf aan het word. Ze vertelt enthousiast en liefdevol over haar geliefde Nibud. Ook is ze vol vertrouwen over de toekomst van het Nibud en benadrukt ze hoezeer ze gelooft in de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Natuurlijk was het vertrekken een dubbel besluit, waarbij zichtbaar is dat het Nibud als organisatie en de Nibud-missie haar aan het hart gaat. Bij de laatste zin van haar toespraak moet ze dan ook even slikken. “Ik zal jullie missen”.

Tijdens de borrel worden herinneringen en anekdotes gedeeld en wordt de cadeautafel steeds voller. We kijken terug op een mooie middag met een warm afscheid, bedanken Gerjoke nogmaals voor 18 prachtige Nibud-jaren en wensen haar het allerbeste in haar nieuwe functie bij Alzheimer Nederland.

Actueel

Inspiratiefestival financiële redzaamheid
5 september 2018

Alle inspiratie en resultaten die we na 3 jaar Sallandse Dialoog hebben opgedaan op het gebied van financiële redzaamheid en

Lees meer
Bedrijvendesk geeft antwoord (AVG)
4 juni 2018

De volgende vraag werd gesteld op Dialoognet: wat mag een werkgever doen vanuit de AVG? Mag bijvoorbeeld een loonbeslag gebruikt

Lees meer

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van acties en ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

* verplicht veld

Deel ons

Help de dialoog te versterken door ons te delen in jouw netwerk.

Sallandse Dialoog is partner van: Moedige Dialoog