‘Geef mensen de grip op hun geld weer terug’

20 april 2018

Weblog | 20 april 2018

Het Nibud-onderzoek ”Financiële administratie in een digitaal tijdperk’, dat Nibud recent publiceerde, heeft veel reacties los gemaakt. Reacties van herkenning, boosheid, zich niet begrepen voelen tot en met advies en tips. Er kwam van alles voorbij. Maar de grootste gemene deler was toch wel: frustratie van geen grip meer hebben op het eigen geld.

Incasso

Oorzaak nummer 1: er worden automatische incasso’s afgeschreven op momenten dat het mensen niet uitkomt. Ook wordt de datum weleens vervroegd, als dat zo uitkomt in het weekend, terwijl het salaris nog niet binnen is. Terwijl je er als burger alles aan doet om goed met je geld om te gaan, wordt het je zo wel moeilijker gemaakt.

Ik zie dit probleem als budgetcoach ook regelmatig voorbij komen. Mensen die door de vele incasso’s het overzicht verliezen. Sommigen hanteren dan de methode om in één keer het salaris van de bank te halen zodra het binnenkomt en rekeningen contant te gaan betalen of zelf over te maken. Maar bij bv. huur, energiekosten en telefoonabonnementen kún je alleen via automatische incasso’s betalen. En als je het toch zélf wil regelen, kost dat extra. Men gaat ervanuit dat de burger zelfredzaam is, maar het zélf doen past niet in het werkproces van veel bedrijven.

Mijn-omgevingen

Een tweede probleem dat vaak wordt genoemd is de ondoorzichtigheid van de mijn-omgevingen. Naast de overheid zijn er steeds meer organisaties, zoals zorgverzekeringen en energiebedrijven, die gebruik maken van mijn-omgevingen. Brieven, betalingsherinneringen en andere belangrijke documenten worden niet meer bij jóu bezorgd, maar je moet er zélf actief naar op zoek. Lastig: je moet eraan denken, je wachtwoorden goed onthouden, etc.

Er wordt steeds vanuit gegaan dat de burger zelfredzaam is. Maar uit onderzoek weten we dat dit in de praktijk niet altijd zo is. Zelfredzame mensen die in een stressvolle situatie zitten, kunnen daardoor ineens niet meer zo goed voor zichzelf zorgen. We horen daarom steeds vaker het pleidooi om het mensen makkelijker te maken. Door minder keuzes aan te bieden en te helpen om de voor hen juiste keuze te maken.

Toeslagen

Ook de overheid speelt hier een rol. Toeslagen zijn bijvoorbeeld voor veel mensen té ingewikkeld geworden. De zorgtoeslag komt de rond de 20e van de maand, terwijl de zorgverzekering vaak pas eind van de maand wordt afgeschreven. Als je de zaken niet goed op orde hebt, is die zorgtoeslag tegen die tijd allang op. Waarom kan het niet simpeler? Maak de zorgtoeslag rechtstreeks over naar de zorgverzekeraar, daarmee ontzorg je de burger!

Oproep

Wat ik zie in de reacties van de consumenten is dat hier ergens de plank is misgeslagen. Organisaties denken teveel aan de procesmatige kant en luisteren daarbij niet voldoende naar klant, burger, consument. Mensen voelen zich niet gehoord. Er worden dingen vóór hen beslist. Of het wordt financieel onaantrekkelijk gemaakt om eigen keuzes te handhaven. Veel mensen gaven bijvoorbeeld aan het overzicht te bewaren door twee bankrekeningen te hebben, één voor de vaste lasten zonder pinpas en een tweede rekening voor de andere betalingen mét pinpas. Maar dat kost geld. Banken zouden mensen kunnen helpen door geen extra kosten te rekenen voor zo’n tweede rekening.

Daarom mijn oproep: ‘Geef mensen de grip op hun geld weer terug’.

Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met financiële administratie

17 april 2018

Persbericht 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren.

Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk.

Zowel jong als oud heeft moeite met op orde houden administratie

Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen). Het Nibud roept consumenten op een systeem in hun huishoudelijke administratie aan te brengen, en biedt daarvoor de gratis e-mailcoaching ‘Bewaar’ aan. In het rapport geeft het Nibud ook adviezen aan bedrijven en organisaties over de manier waarop zij consumenten kunnen ondersteunen.

44 procent vergeet abonnementen vanwege automatische incasso’s

Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.

Consumenten worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Drie op de tien krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving. Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent). En 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.

Consumenten met een geordende administratie hebben minder vaak betalingsachterstanden zien minder vaak een rekening over het hoofd en hebben minder abonnementen waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.

Belangrijkste feiten op een rij

 • 40 procent worstelt met de financiële administratie
 • 31 procent krijgt alle rekeningen digitaal
 • 11 procent krijgt alle rekeningen op papier
 • 44 procent vergeet lopende abonnementen door automatische incasso’s
 • 18 procent heeft moeite met digitalisering van het berichtenverkeer
 • 26 procent ziet wel eens mailtjes over het hoofd
 • 14 procent die brievenpost over het hoofd ziet
 • 77 procent bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer

Leer 35-minners administratieve vaardigheden aan

Het Nibud ziet dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan administratieve vaardigheden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.

Van de 35-minners lukt het de helft (49 procent) om de administratie bij te houden, van de 35-plussers lukt 63 procent dat.

Het Nibud vindt bij de financiële opvoeding horen dat ouders hun kinderen leren hoe zij hun administratie kunnen ordenen en bijhouden. Ook zou het Nibud graag zien dat scholen er meer aandacht aan kunnen besteden.

Ondersteun de niet-digitaal vaardigen

18% van deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met dit digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen.

Daarom vermoedt het Nibud dat minstens 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met de digitalisering van de administratie. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl.

Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digitalisering van het berichtenverkeer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent. Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met deze doelgroep. Zo zouden bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan.

Nibud: zorg voor reminders bij doorlopende abonnementen en incasso’s

Het Nibud vindt dat consumenten in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een geordende administratie, maar ziet daarnaast dat bedrijven hen daarbij kunnen helpen. Nu bedrijven en organisaties steeds meer diensten in abonnementsvorm aanbieden zouden zij ook consumenten op de hoogte kunnen houden van bijvoorbeeld het moment van afschrijving, het moment van verlenging en de mogelijkheden voor beëindiging.

Ook zou het Nibud graag zien dat organisaties standaard een e-mailbericht sturen op het moment dat er nieuwe berichten klaarstaan in de mijn-omgeving. Nu moeten consumenten meestal zelf deze mogelijkheid activeren.

E-mailcoaching financiële administratie op orde krijgen en houden

Het Nibud maakt zich zorgen om het grote aantal Nederlanders dat het niet lukt de financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Daarom heeft het instituut de e-mailcoaching Bewaar ontwikkeld. Dit gratis programma helpt mensen bij het maken van een handig systeem voor hun financiële administratie, zowel on- als offline. Na het volgen van die coaching weten zij hoe zij overzicht over hun administratie kunnen bewaren en kunnen ze bijvoorbeeld belangrijke documenten makkelijk terug vinden.

Voor een goede financiële administratie moet men volgens het Nibud het volgende doen:

 1. Belangrijke documenten op een geordende manier bewaren
 2. De mijn-omgeving bekijken zodra er een melding is
 3. Dagelijks e-mail en brievenpost bekijken
 4. Wekelijks de administratie bijwerken en rekeningen betalen
 5. Indien er een partner is, maandelijks de financiële administratie samen bespreken

Infographic Financiële administratie

Vier tips voor een geordende administratie

 • Maak een e-mailadres voor de administratie: administratiedewit@mail.nl
 • Zorg dat je een goed overzicht hebt van waar je wat bewaart, de nieuwe Nibud Bewaarwijzer helpt daarbij.
 • Stel in de mijn-omgeving in dat je een melding per mail krijgt als er een bericht is
 • Hulp nodig: meld je aan voor de gratis e-mailcoaching Bewaar van het Nibud

40 procent Nederlanders worstelt met financiële administratie

16 april 2018

Nieuwsbericht | 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Uit nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat 40 procent van de Nederlanders moeite heeft met het op orde houden van de financiële administratie.

Zowel jong al oud worstelt ermee. Ze hebben vaker betalingsachterstanden, en staan vaker rood dan mensen die hun financiële administratie volledig op orde houden.

Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen:

 1. Mensen tot 35 jaar
  zij hebben vooral moeite met het maken van een eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.
 2. Mensen die niet digitaal vaardig zijn
  Het Nibud schat in dat minstens 1 op de 5 Nederlanders het ingewikkeld vindt dat steeds meer berichtenverkeer per mail en/of mijn-omgevingen verloopt. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie.

Infographic Financiële administratie

Oproep voor bedrijven

Het Nibud roept bedrijven op meer rekening te houden met de niet digitaal vaardigen. Ook zouden jongeren meer advies moeten krijgen over hoe zij overzicht kunnen houden kunnen houden over al hun financiële verplichtingen.

4 tips voor een geordende administratie

 • Maak een e-mailadres voor de administratie: administratiedewit@mail.nl
 • Zorg dat je een goed overzicht hebt van waar je wat bewaart, de nieuwe Nibud Bewaarwijzer helpt daarbij.
 • Stel in de mijn-omgeving in dat je een melding per mail krijgt als er een bericht is
 • Hulp nodig: meld je aan voor de gratis e-mailcoaching Bewaar van het Nibud

Terugblik Nibud congres

6 april 2018

Nieuwsbericht | 6 april 2018

Vanuit de overheid, de financiële wereld en de wetenschap vertelden sprekers op het Nibud Congres 2018 onder meer over het voorkomen van schulden, de piekenpijp 3.0 en de kunst van het verleiden tot ander financieel gedrag.

Het Nibud congres vond plaats op donderdag donderdag 5 april jl. in Utrecht.

Sprekers, lezingen en workshops

De bezoekers kregen antwoord op vragen als:

 • Wie belegt met wisselgeld en waarom?
 • Hoe krijg je het denken over het pensioen dichterbij als de pensioenleeftijd steeds verder weg ligt?
 • Welke keuzes maken mensen bij financiële schaarste?
 • En wie is de mens achter de professional, welke drijfveren spelen bewust of onbewust een rol in uw werk?

Hieronder vindt u het verslag, per presentatie te downloaden:

Nu verschenen: Geldboek voor ondernemers editie 2018

5 april 2018

Nieuwsbericht | 5 april 2018

Vandaag verschijnt online de elfde, uitgebreide editie van het Geldboek voor Ondernemers. Het boek biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze editie zijn hoofdstukken over pensioenen, verzekeren en kredietregistratie.

De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht meer dan een kwart miljoen downloads van dit gratis online boek. Het aantal downloads groeide van 90.000 in 2016 naar 220.000 in 2017.

Voor startende en ervaren ondernemers

Het Geldboek helpt (ook startende) ondernemers beter gefundeerde keuzes te maken in financiële kwesties en biedt informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van financieren, belastingen, administratie, oplossingen voor problemen met geld, inkomensondersteunende maatregelen, pensioenen en verzekeren.

Uit onderzoek van de KvK in 2016 (pdf) blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52%) en bijna twee derde van de mkb’ers (62%) geeft aan in de drie daaraan voorafgaande jaren geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie.

Gezamenlijke uitgave

Het Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van:

 • Kamer van Koophandel
 • Nibud
 • Zuidweg & Partners
 • Verbond van Verzekeraars
 • Stichting Pensioenfederatie
 • Stichting BKR.

Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol – veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers.

Gratis download

De nieuwe editie van het Geldboek voor Ondernemers is gratis te downloaden op de website van de Kamer van Koophandel:

‘Geef mensen de grip op hun geld weer terug’

20 april 2018

Weblog | 20 april 2018

Het Nibud-onderzoek ”Financiële administratie in een digitaal tijdperk’, dat Nibud recent publiceerde, heeft veel reacties los gemaakt. Reacties van herkenning, boosheid, zich niet begrepen voelen tot en met advies en tips. Er kwam van alles voorbij. Maar de grootste gemene deler was toch wel: frustratie van geen grip meer hebben op het eigen geld.

Incasso

Oorzaak nummer 1: er worden automatische incasso’s afgeschreven op momenten dat het mensen niet uitkomt. Ook wordt de datum weleens vervroegd, als dat zo uitkomt in het weekend, terwijl het salaris nog niet binnen is. Terwijl je er als burger alles aan doet om goed met je geld om te gaan, wordt het je zo wel moeilijker gemaakt.

Ik zie dit probleem als budgetcoach ook regelmatig voorbij komen. Mensen die door de vele incasso’s het overzicht verliezen. Sommigen hanteren dan de methode om in één keer het salaris van de bank te halen zodra het binnenkomt en rekeningen contant te gaan betalen of zelf over te maken. Maar bij bv. huur, energiekosten en telefoonabonnementen kún je alleen via automatische incasso’s betalen. En als je het toch zélf wil regelen, kost dat extra. Men gaat ervanuit dat de burger zelfredzaam is, maar het zélf doen past niet in het werkproces van veel bedrijven.

Mijn-omgevingen

Een tweede probleem dat vaak wordt genoemd is de ondoorzichtigheid van de mijn-omgevingen. Naast de overheid zijn er steeds meer organisaties, zoals zorgverzekeringen en energiebedrijven, die gebruik maken van mijn-omgevingen. Brieven, betalingsherinneringen en andere belangrijke documenten worden niet meer bij jóu bezorgd, maar je moet er zélf actief naar op zoek. Lastig: je moet eraan denken, je wachtwoorden goed onthouden, etc.

Er wordt steeds vanuit gegaan dat de burger zelfredzaam is. Maar uit onderzoek weten we dat dit in de praktijk niet altijd zo is. Zelfredzame mensen die in een stressvolle situatie zitten, kunnen daardoor ineens niet meer zo goed voor zichzelf zorgen. We horen daarom steeds vaker het pleidooi om het mensen makkelijker te maken. Door minder keuzes aan te bieden en te helpen om de voor hen juiste keuze te maken.

Toeslagen

Ook de overheid speelt hier een rol. Toeslagen zijn bijvoorbeeld voor veel mensen té ingewikkeld geworden. De zorgtoeslag komt de rond de 20e van de maand, terwijl de zorgverzekering vaak pas eind van de maand wordt afgeschreven. Als je de zaken niet goed op orde hebt, is die zorgtoeslag tegen die tijd allang op. Waarom kan het niet simpeler? Maak de zorgtoeslag rechtstreeks over naar de zorgverzekeraar, daarmee ontzorg je de burger!

Oproep

Wat ik zie in de reacties van de consumenten is dat hier ergens de plank is misgeslagen. Organisaties denken teveel aan de procesmatige kant en luisteren daarbij niet voldoende naar klant, burger, consument. Mensen voelen zich niet gehoord. Er worden dingen vóór hen beslist. Of het wordt financieel onaantrekkelijk gemaakt om eigen keuzes te handhaven. Veel mensen gaven bijvoorbeeld aan het overzicht te bewaren door twee bankrekeningen te hebben, één voor de vaste lasten zonder pinpas en een tweede rekening voor de andere betalingen mét pinpas. Maar dat kost geld. Banken zouden mensen kunnen helpen door geen extra kosten te rekenen voor zo’n tweede rekening.

Daarom mijn oproep: ‘Geef mensen de grip op hun geld weer terug’.

Nibud: minstens 40 procent van de Nederlanders worstelt met financiële administratie

17 april 2018

Persbericht 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over hun financiële administratie te bewaren.

Zij hebben vaker betalingsachterstanden en staan vaker rood dan mensen die hun administratie volledig op orde hebben. Dit blijkt uit het Nibud-rapport Financiële administratie in een digitaal tijdperk.

Zowel jong als oud heeft moeite met op orde houden administratie

Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen: de 18 tot 35-jarigen (34 procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar) en de niet-digitaal vaardigen (minstens 1 op de 5 volwassenen). Het Nibud roept consumenten op een systeem in hun huishoudelijke administratie aan te brengen, en biedt daarvoor de gratis e-mailcoaching ‘Bewaar’ aan. In het rapport geeft het Nibud ook adviezen aan bedrijven en organisaties over de manier waarop zij consumenten kunnen ondersteunen.

44 procent vergeet abonnementen vanwege automatische incasso’s

Door het gebruik van automatische incasso’s vergeet 44 procent van de Nederlanders dat ze lopende abonnementen hebben. Drie op de tien Nederlanders kunnen rekeningen niet betalen omdat andere betalingen via automatische incasso’s het budget al hebben verbruikt.

Consumenten worden minder herinnerd aan het hebben van abonnementen en bijbehorende rekeningen omdat veel berichten niet meer letterlijk door de brievenbus op de deurmat vallen. Drie op de tien krijgt bijna alle rekeningen per e-mail of online in de mijn-omgeving. Consumenten geven aan belangrijke documenten per e-mail sneller over het hoofd te zien dan per post (26 versus 15 procent). En 54 procent geeft aan post sneller te bekijken dan naar een mijn-omgeving te gaan.

Consumenten met een geordende administratie hebben minder vaak betalingsachterstanden zien minder vaak een rekening over het hoofd en hebben minder abonnementen waarvan zij zich niet (meer) bewust zijn.

Belangrijkste feiten op een rij

 • 40 procent worstelt met de financiële administratie
 • 31 procent krijgt alle rekeningen digitaal
 • 11 procent krijgt alle rekeningen op papier
 • 44 procent vergeet lopende abonnementen door automatische incasso’s
 • 18 procent heeft moeite met digitalisering van het berichtenverkeer
 • 26 procent ziet wel eens mailtjes over het hoofd
 • 14 procent die brievenpost over het hoofd ziet
 • 77 procent bewaart belangrijke documenten op verschillende plekken, zowel op papier, in de mailbox of in een map op de computer

Leer 35-minners administratieve vaardigheden aan

Het Nibud ziet dat het 35-minners, meer dan anderen, ontbreekt aan administratieve vaardigheden. Het ontbreekt hun vooral aan een vast en eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.

Van de 35-minners lukt het de helft (49 procent) om de administratie bij te houden, van de 35-plussers lukt 63 procent dat.

Het Nibud vindt bij de financiële opvoeding horen dat ouders hun kinderen leren hoe zij hun administratie kunnen ordenen en bijhouden. Ook zou het Nibud graag zien dat scholen er meer aandacht aan kunnen besteden.

Ondersteun de niet-digitaal vaardigen

18% van deelnemers aan het onderzoek geeft aan het ingewikkeld te vinden dat steeds meer berichtenverkeer digitaal, per mail en/of via mijn-omgevingen verloopt. Het Nibud schat in dat het werkelijke aantal Nederlanders dat moeite heeft met dit digitalisering hoger ligt, omdat laaggeletterden en 65-plussers niet aan dit onderzoek hebben deelgenomen.

Daarom vermoedt het Nibud dat minstens 1 op de 5 Nederlanders moeite heeft met de digitalisering van de administratie. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie en komt minder op mijn-omgevingen zoals die van de zorgverzekeraar of zoals mijnoverheid.nl.

Uit het rapport blijkt dat minstens 16 procent van de 18- tot 35-jarigen moeite heeft met digitalisering van het berichtenverkeer. Van de 50- tot 65-jarigen is dat 22 procent. Het Nibud pleit ervoor meer rekening te houden met deze doelgroep. Zo zouden bedrijven en organisaties belangrijke informatie ook altijd kosteloos per brievenpost moeten versturen, als consumenten daarom vragen. En dit zou zo eenvoudig mogelijk te regelen moeten zijn; een telefoontje zou moeten volstaan.

Nibud: zorg voor reminders bij doorlopende abonnementen en incasso’s

Het Nibud vindt dat consumenten in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een geordende administratie, maar ziet daarnaast dat bedrijven hen daarbij kunnen helpen. Nu bedrijven en organisaties steeds meer diensten in abonnementsvorm aanbieden zouden zij ook consumenten op de hoogte kunnen houden van bijvoorbeeld het moment van afschrijving, het moment van verlenging en de mogelijkheden voor beëindiging.

Ook zou het Nibud graag zien dat organisaties standaard een e-mailbericht sturen op het moment dat er nieuwe berichten klaarstaan in de mijn-omgeving. Nu moeten consumenten meestal zelf deze mogelijkheid activeren.

E-mailcoaching financiële administratie op orde krijgen en houden

Het Nibud maakt zich zorgen om het grote aantal Nederlanders dat het niet lukt de financiële administratie op orde te krijgen en te houden. Daarom heeft het instituut de e-mailcoaching Bewaar ontwikkeld. Dit gratis programma helpt mensen bij het maken van een handig systeem voor hun financiële administratie, zowel on- als offline. Na het volgen van die coaching weten zij hoe zij overzicht over hun administratie kunnen bewaren en kunnen ze bijvoorbeeld belangrijke documenten makkelijk terug vinden.

Voor een goede financiële administratie moet men volgens het Nibud het volgende doen:

 1. Belangrijke documenten op een geordende manier bewaren
 2. De mijn-omgeving bekijken zodra er een melding is
 3. Dagelijks e-mail en brievenpost bekijken
 4. Wekelijks de administratie bijwerken en rekeningen betalen
 5. Indien er een partner is, maandelijks de financiële administratie samen bespreken

Infographic Financiële administratie

Vier tips voor een geordende administratie

 • Maak een e-mailadres voor de administratie: administratiedewit@mail.nl
 • Zorg dat je een goed overzicht hebt van waar je wat bewaart, de nieuwe Nibud Bewaarwijzer helpt daarbij.
 • Stel in de mijn-omgeving in dat je een melding per mail krijgt als er een bericht is
 • Hulp nodig: meld je aan voor de gratis e-mailcoaching Bewaar van het Nibud

40 procent Nederlanders worstelt met financiële administratie

16 april 2018

Nieuwsbericht | 16 april 2018

De ene rekening komt per e-mail binnen, de andere staat in de mijn-omgeving en de volgende wordt automatisch afgeschreven. Uit nieuw onderzoek van het Nibud blijkt dat 40 procent van de Nederlanders moeite heeft met het op orde houden van de financiële administratie.

Zowel jong al oud worstelt ermee. Ze hebben vaker betalingsachterstanden, en staan vaker rood dan mensen die hun financiële administratie volledig op orde houden.

Het Nibud onderscheidt twee risicogroepen:

 1. Mensen tot 35 jaar
  zij hebben vooral moeite met het maken van een eenduidig systeem waarmee zij op een geordende manier overzicht kunnen houden over hun financiële administratie. Ook zien zij vaker belangrijke documenten in de e-mail over het hoofd en vergeten vaker welke abonnementen er nog lopen.
 2. Mensen die niet digitaal vaardig zijn
  Het Nibud schat in dat minstens 1 op de 5 Nederlanders het ingewikkeld vindt dat steeds meer berichtenverkeer per mail en/of mijn-omgevingen verloopt. Deze groep betaalt beduidend vaker rekeningen te laat, heeft vaker een rommelige administratie.

Infographic Financiële administratie

Oproep voor bedrijven

Het Nibud roept bedrijven op meer rekening te houden met de niet digitaal vaardigen. Ook zouden jongeren meer advies moeten krijgen over hoe zij overzicht kunnen houden kunnen houden over al hun financiële verplichtingen.

4 tips voor een geordende administratie

 • Maak een e-mailadres voor de administratie: administratiedewit@mail.nl
 • Zorg dat je een goed overzicht hebt van waar je wat bewaart, de nieuwe Nibud Bewaarwijzer helpt daarbij.
 • Stel in de mijn-omgeving in dat je een melding per mail krijgt als er een bericht is
 • Hulp nodig: meld je aan voor de gratis e-mailcoaching Bewaar van het Nibud

Terugblik Nibud congres

6 april 2018

Nieuwsbericht | 6 april 2018

Vanuit de overheid, de financiële wereld en de wetenschap vertelden sprekers op het Nibud Congres 2018 onder meer over het voorkomen van schulden, de piekenpijp 3.0 en de kunst van het verleiden tot ander financieel gedrag.

Het Nibud congres vond plaats op donderdag donderdag 5 april jl. in Utrecht.

Sprekers, lezingen en workshops

De bezoekers kregen antwoord op vragen als:

 • Wie belegt met wisselgeld en waarom?
 • Hoe krijg je het denken over het pensioen dichterbij als de pensioenleeftijd steeds verder weg ligt?
 • Welke keuzes maken mensen bij financiële schaarste?
 • En wie is de mens achter de professional, welke drijfveren spelen bewust of onbewust een rol in uw werk?

Hieronder vindt u het verslag, per presentatie te downloaden:

Nu verschenen: Geldboek voor ondernemers editie 2018

5 april 2018

Nieuwsbericht | 5 april 2018

Vandaag verschijnt online de elfde, uitgebreide editie van het Geldboek voor Ondernemers. Het boek biedt ondernemers meer grip op hun geldzaken. Nieuw in deze editie zijn hoofdstukken over pensioenen, verzekeren en kredietregistratie.

De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht meer dan een kwart miljoen downloads van dit gratis online boek. Het aantal downloads groeide van 90.000 in 2016 naar 220.000 in 2017.

Voor startende en ervaren ondernemers

Het Geldboek helpt (ook startende) ondernemers beter gefundeerde keuzes te maken in financiële kwesties en biedt informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van financieren, belastingen, administratie, oplossingen voor problemen met geld, inkomensondersteunende maatregelen, pensioenen en verzekeren.

Uit onderzoek van de KvK in 2016 (pdf) blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52%) en bijna twee derde van de mkb’ers (62%) geeft aan in de drie daaraan voorafgaande jaren geconfronteerd te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien ondernemers niemand bij hun financiën en administratie.

Gezamenlijke uitgave

Het Geldboek voor Ondernemers is een gezamenlijke uitgave van:

 • Kamer van Koophandel
 • Nibud
 • Zuidweg & Partners
 • Verbond van Verzekeraars
 • Stichting Pensioenfederatie
 • Stichting BKR.

Deze organisaties hechten – ieder vanuit hun eigen maatschappelijke rol – veel waarde aan het verbeteren van financiële kennis en inzicht bij ondernemers.

Gratis download

De nieuwe editie van het Geldboek voor Ondernemers is gratis te downloaden op de website van de Kamer van Koophandel:

Actueel

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders januari t/m maart 2018
8 april 2018

Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders 2018-01 Deurwaarders zijn onderworpen aan…

Lees meer
Terugblik Nibud congres
6 april 2018

Nieuwsbericht | 6 april 2018 Vanuit de overheid, de financiële wereld en de wetenschap vertelden sprekers op het Nibud Congres

Lees meer

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van acties en ontwikkelingen? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

* verplicht veld

Deel ons

Help de dialoog te versterken door ons te delen in jouw netwerk.

Sallandse Dialoog is partner van: Moedige Dialoog