Partners

De Sallandse Dialoog is een coöperatie van ruim dertig partners. Alle partners leveren een bijdrage, zowel in menskracht, natura (kennis en middelen) als financieel (naar vermogen). Het netwerk komt enkele malen per jaar bijeen in Dialoogsessies. De werkgroepen organiseren waar gewenst innovatielabs van bepaalde thema’s of producten. Het bestuur bewaakt de randvoorwaarden, het projectbureau organiseert de dwarsverbanden en de Raad van Advies het lange termijnbeleid. Landelijk is de Sallandse Dialoog partner bij de ontwikkeling van Geldfit en Moedige Dialoog, netwerken voor financiële redzaamheid. De Sallandse Dialoog wordt mede gesteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Organisaties, bedrijven en individuen die zich sterk verwant voelen met het werk van de Sallandse Dialoog, nodigen wij van harte uit om partner te worden.